“ชีวิตยังเข้มแข็งได้มากกว่านี้” กำลังใจดีๆ จาก พระมหาไพรวัลย์ วรรณฺโณ บนเวที “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ”

ในภาวะที่ยากลำบากเช่นนี้

Read more
แสดง
ซ่อน