มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเครื่องเล่นสนาม อุปกรณ์ครุภัณฑ์-เครื่องอุปโภคบริโภคแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดนาร่อง 

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ตอกย้

Read more
แสดง
ซ่อน