“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน มอบอาชีพ “สร้างชีวิต” อย่างยั่งยืนแก่ครัวเรือนยากจนจังหวัดน่าน

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย

Read more
แสดง
ซ่อน