ชมรมสายสัมพันธ์ศุลกากร ร่วมกับ ด่านศุลกากรแม่สอด ส่งมอบของบริจาค “ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด” จ.ตาก

วันนี้ (3 มิ.ย.67) นายยุ

Read more
แสดง
ซ่อน