โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ นำชุมชนตลาดศรีบางกรวย ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการถังดักไขมันในครัวเรือน

นายพลากร บุญห่อ หัวหน้าก

Read more
แสดง
ซ่อน