กฟผ. หนุนพลังงานหมุนเวียน ใช้น้ำท้ายเขื่อนของกรมชลฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนคลองตรอนแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟเข้าระบบแล้ว

โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนคลอ

Read more
แสดง
ซ่อน