“คนไทยไม่ทิ้งกัน” ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ และพนักงานเซเว่นฯ ส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ท่าอิฐ จ.นนทบุรี

ส่งมอบน้ำใจไม่มีที่สิ้นส

Read more
แสดง
ซ่อน