กรมธนารักษ์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจัดโครงการ “ทำชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ” จำหน่ายสินค้าสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบ

Read more
แสดง
ซ่อน