“ราชทัณฑ์” จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ-ประกวดอ่านอัลกุรอานทำนองเสนาะ ชิงถ้วย กรมสมเด็จพระเทพฯ

“กรมราชทัณฑ์” พัฒนาจิตใจ

Read more
แสดง
ซ่อน