ปธ.ศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทแก่เยาวชน โครงการ “เยาวชนไทย หัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 8”

นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธา

Read more
แสดง
ซ่อน