ปธ.ศาลฎีกา ประกาศใช้วิธีอิเล็กทรอนิกส์ “คดีแพ่ง” เป็นหลัก ยื่นฟ้อง-นั่งพิจารณา-อ่านคำพิพากษา มีผล 23 ก.ค.64

“นางเมทินี ชโลธร” ประธาน

Read more
แสดง
ซ่อน