ศาลยุติธรรม แจงข้อเท็จจริงแนวทางพิจารณา-ยกเลิกการปล่อยชั่วคราว ยันใช้ดุลพินิจโดยอิสระของผู้พิพากษา ปราศจากการแทรกแซง

    

Read more

ศาลเยาวชนฯ จ.นครปฐม ร่วมกับกรมการสัตว์ทหารบก จัดโครงการรัฐ-ราษฎร์ร่วมใจพัฒนาเยาวชน รุ่นที่ 19 คืนเยาวชนคนดีกลับสู่สังคม

          นายบุญชัย กริช

Read more

ศาลเยาวชนฯ จัดอบรมเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้แก่ผู้พิพากษาสมทบ เพื่อนำความรู้เรื่องจิตวิทยาไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างแท้จริง

วันนี้ (2 ม.ค.66) เวลา 1

Read more

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน”

          สมเด็จพระกนิษฐ

Read more
แสดง
ซ่อน