ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยม ศรชล.จังหวัด หารือข้อราชการพื้นที่ ศรชล. 4 จังหวัดภาคใต้

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 176 ครั้ง

รอง ผอ.ศรชล. ตรวจเยี่ยม ศรชล.จังหวัด และร่วมหารือข้อราชการที่สำคัญ ในพื้นที่ ศรชล.จ.สุราษฎร์ธานี นราธิวาส ปัตตานี และ นครศรีธรรมราช

วันนี้ (7 มิ.ย.67) พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วย ศรชล.จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมเข้าหารือ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในประเด็นที่สำคัญต่าง ๆ ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมของ ศรชล.จังหวัด ทั้ง 22 จังหวัดพร้อมกัน ในโอกาส 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การซักซ้อมการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการ และภาคพลเรือนในพื้นที่ เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรืออุบัติภัยทางทะเล การให้ความสำคัญกับการป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย และการแก้ปัญหายาเสพติดทางทะเล

วานนี้ (6 มิ.ย.67) รอง ผอ.ศรชล. ได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วย ศรชล.จ.นราธิวาส ปัตตานี และ นครศรีธรรมราช พร้อมเข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในปี 2567 ที่ผ่านมาของทั้ง 2 หน่วยงาน รวมถึงได้มีการหารือข้อราชการ ในการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด /ผู้แทน ในฐานะผอ.ศรชล.จังหวัด ของทั้ง 3 จังหวัด ประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายไชยพร นิยมแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศาลากลางจังหวัด ของทั้งสามจังหวัด ตามลำดับ

ทั้งนี้ รอง ผอ.ศรชล. ได้มอบนโยบายให้ ศรชล.จังหวัด ต้องทำงานให้ประชาชนเชื่อใจให้ได้ ทำงานรวดเร็ว รวมถึงได้มอบแนวทางให้เน้นย้ำ การตรวจตรายาเสพติดทางทะเล ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งมีข้อเสนอในการจัดการฝึกระหว่างหน่วยภายใน ศรชล.ของแต่ละจังหวัด เพื่อให้เกิดความชำนาญและมีความเข้าใจการปฏิบัติที่ถูกต้องตรงกัน

ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวว่า “การลงพื้นที่วันนี้ มาในนามของ รอง ผอ.ศรชล. โดย ผอ.ศรชล. คือนายกรัฐมนตรี มาตรวจจังหวัดชายทะเล 22 จังหวัด มาตรวจการทำงานของ ศรชล.จังหวัด มาดูรอง ผอ.ศรชล. จังหวัด ซึ่งคือคนที่เป็นทหารเรือที่ส่งมาช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดดูมิติในความมั่นคงทางทะเล ขอให้ประชาชนที่มีภารกิจ หรือกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับทะเล ขอให้มั่นใจว่า ศรชล.จังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะดูแล พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างปลอดภัย ขอให้ท่านปฏิบัติกิจทางทะเลไปด้วยความสบายใจ”

สำหรับการเดินทางไปตรวจเยี่ยม พื้นที่ของผู้บัญชาการทหารเรือ /รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศรชล. ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการในพื้นที่ และรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง และมอบนโยบายในการทำงานของหน่วยงานศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัด โดย รอง ผอ.ศรชล. มีแผนเดินทางตรวจเยี่ยม ศรชล.จังหวัด ทุกพื้นที่ จนครบ 22 จังหวัด เพื่อให้การทำงานของ ศรชล.ในพื้นที่ต่าง ๆ ดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ศรชล. มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภายใต้การบังคับบัญชา ของนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศรชล. โดยมุ่งเน้นความมั่นคงทางทะเลแบบองค์รวม จึงมีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานหลักของ ศรชล. 7 หน่วยงาน ในการบังคับใช้กฎหมายในทะเล และให้ความคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สำหรับผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ คือ การช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวในทะเล, การส่งกลับผู้เจ็บป่วยสายแพทย์ การบูรณาการหน่วยงานทางทะเลและหน่วยงานความมั่นคงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทางทะเล, การทำลายสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง, การส่งเสริมการท่องเที่ยว, การสร้างความตระหนักรู้ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อตอบสนองภารกิจในการจัดการแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานของรัฐในการป้องกัน ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายที่กระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 176 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน