ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมหน่วย ศรชล.ภาค 1 ในพื้นที่จ.จันทบุรี-ตราด

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 200 ครั้ง

วันนี้ (5 มิ.ย.67) พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ในฐานะ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) พร้อมด้วยคณะติดตาม เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วย ศรชล.ภาค 1 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในปี 2567 ที่ผ่านมาของทั้ง 2 หน่วยงาน รวมถึงได้มีการหารือข้อราชการ ในการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกับผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัด (ผอ.ศรชล.จังหวัด) ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี และศาลากลางจังหวัดตราด ตามลำดับ โดยได้หารือกับ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผอ.ศรชล.จังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และ นายณัฐพงศ์ สงวนจิตร ผอ.ศรชล.จังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ทั้งนี้ รอง ผอ.ศรชล. ได้มอบนโยบายให้ ศรชล. ในพื้นที่ต่าง ๆ ต้องทำงานให้ประชาชนเชื่อใจให้ได้ ทำงานรวดเร็ว รวมถึงได้มอบแนวทางให้เน้นย้ำ การตรวจตรายาเสพติดทางทะเล ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล

สำหรับการเดินทางไปตรวจเยี่ยม พื้นที่ของผู้บัญชาการทหารเรือ /รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศรชล. ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการในพื้นที่ และรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง และมอบนโยบายในการทำงานของหน่วยงานศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัด โดย รอง ผอ.ศรชล. มีแผนเดินทางตรวจเยี่ยม ศรชล.จังหวัด ทุกพื้นที่ จนครบ 22 จังหวัด เพื่อให้การทำงานของ ศรชล.ในพื้นที่ต่าง ๆ ดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ศรชล. มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศรชล. โดยมุ่งเน้นความมั่นคงทางทะเลแบบองค์รวม จึงมีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานหลักของ ศรชล.7 หน่วยงาน ในการบังคับใช้กฎหมายในทะเล และให้ความคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สำหรับผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ คือ การช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวในทะเล, การส่งกลับผู้เจ็บป่วยสายแพทย์ การบูรณาการหน่วยงานทางทะเลและหน่วยงานความมั่นคงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทางทะเล, การทำลายสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง, การส่งเสริมการท่องเที่ยว, การสร้างความตระหนักรู้ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อตอบสนองภารกิจในการจัดการแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานของรัฐในการป้องกัน ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายที่กระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 200 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน