คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ลงมติเลือก “มณเฑียร เจริญผล” เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 120 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

วันนี้ (7 ก.พ.67) ที่ห้องวรพากษ์พินิจ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีการประชุมเพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (แทนนายประจักษ์ บุญยัง ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ) โดยเชิญผู้สมัครเข้ารับการสรรหาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฏหมายกำหนด จำนวน 7 คน มาสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ หลังจากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้พิจารณาลงมติเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ผลปรากฏว่า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ลงมติเลือก นายมณเฑียร เจริญผล เป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจำนวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ดังนั้น นายมณเฑียร เจริญผล จึงเป็นผู้ได้รับการสรรหาให้เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 12 และมาตรา 13 รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 และได้มีมติเสนอชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกต่อประธานวุฒิสภา เพื่อให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 120 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน