“กรมราชทัณฑ์” ร่วมแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชันสากล “ไม่ทน ไม่ทำ ไม่เฉย ราชทัณฑ์ไทย ฉลาดต้านโกง”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 252 ครั้ง

กรมราชทัณฑ์ ร่วมแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด “ไม่ทน ไม่ทำ ไม่เฉย ราชทัณฑ์ไทย ฉลาดต้านโกง”

วันนี้ (8 ธ.ค.66) นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม สร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด “ไม่ทน ไม่ทำ ไม่เฉย ราชทัณฑ์ไทย ฉลาดต้านโกง” ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ ณ กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี

นายสหการณ์ กล่าวว่า ด้วยที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (The United Nations : UN) มีมติเห็นชอบประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti – Corruption Day) โดยในปีนี้รัฐบาลไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566

โดยกรมราชทัณฑ์ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อร่วมแสดงพลัง สร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) พร้อมจัดกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการกิจกรรม ในหัวข้อ “ไม่ทน ไม่ทำ ไม่เฉย ราชทัณฑ์ไทย ฉลาดต้านโกง” โดยมี นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ดร.นัทธี จิตสว่าง ที่ปรึกษาพิเศษสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย นางสาวชนันท์พิชาญ์ โพธิ์นอก ผู้ช่วยเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน และนายพีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้จัดการศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมการเสวนาทางวิชาการดังกล่าว ณ กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี และผ่านทางระบบออนไลน์ Webex Cisco ระหว่างเวลา 09.30 – 10.30 น. พร้อมรับฟังการ LIVE สด โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ร่วมทำสัญลักษณ์ “ไขว้มือ” ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่เวลา 10.50 – 11.20 น. ณ อาคารศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และผ่านทาง Facebook LIVE ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและปลุกจิตสำนึก ให้ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ทุกคน ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม รวมทั้งการเสริมสร้างวินัย และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมในการทำหน้าที่เพื่อชาติและประชาชน ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล มีค่านิยมที่ถูกต้อง ประพฤติตนตามจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์ 

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 252 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน