“โฆษกศาลฯ” เผยผลการนับคะแนนเลือกซ่อม ก.บ.ศ. แทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 168 ครั้ง

นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า วันนี้ (2 พ.ย. 66) เวลา 08.30 น. สำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการตรวจนับคะแนนการเลือกซ่อมกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) แทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ ได้แก่ ชั้นศาลฎีกา 1 คน ชั้นศาลอุทธรณ์ 1 คน และชั้นศาลชั้นต้น 3 คน ตามมาตรา 10 (2) (ก) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น 12 สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยคณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนในการเลือก ก.บ.ศ. ได้ตรวจนับบัตรลงคะแนน จากข้าราชการตุลาการผู้มีสิทธิเลือก ก.บ.ศ. ปรากฏผลผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น ก.บ.ศ. ดังนี้

ชั้นศาลฎีกา จำนวน 1 คน ได้แก่ 1. นายอนุรักษ์ สง่าอารีย์กูล รองประธานศาลอุทธรณ์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา ได้ 1,596 คะแนน

ชั้นศาลอุทธรณ์ จำนวน 1 คน ได้แก่ 1. นายสุวิชา สุขเกษมหทัย รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ได้ 1,702 คะแนน

ชั้นศาลชั้นต้น จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. นายชาติชาย กิติสารศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี ได้ 1,854 คะแนน 2. นายจงศักดิ์ ผดุงทรัพย์ ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค 8 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 8 ได้ 1,819 คะแนน 3. นายขจรเดช เจนวัฒนานนท์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 7 ได้ 1,486 คะแนน

ทั้งนี้ ก.บ.ศ. มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารราชการศาลยุติธรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับงานบริหารราชการและงานธุรการของสำนักงานศาลยุติธรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และประเพณีปฏิบัติของทางราชการศาลยุติธรรม

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 168 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน