“รร.นร.” จัดพิธีสวนสนาม-ย่ำพระสุริย์ศรี เพื่อเป็นเกียรติ ผบ.ทร. เกษียณอายุราชการ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 406 ครั้ง

โรงเรียนนายเรือ จัดพิธีสวนสนามและพิธีย่ำพระสุริย์ศรี เพื่อเป็นเกียรติแด่ ผู้บัญชาการทหารเรือ และนายทหารชั้นนายพลเรือที่จะครบเกษียณอายุราชการ

พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เดินทางไปเยี่ยมอำลาหน่วยกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พล.ร.ท.ประวุฒิ รอดมณี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ (ผบ.รร.นร.) รวมทั้งนายทหารชั้นนายพลเรือที่เกษียณอายุราชการ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ จากหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ให้การต้อนรับ โดยภายในพิธีประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ และถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ พิธีสวนสนามของหน่วยสวนสนามโดยนักเรียนนายเรือ จำนวน 236 นาย พิธีเชิญธงลง และพิธีย่ำพระสุริย์ศรี พิธีกล่าวสดุดี และมอบของที่ระลึก

ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีย่ำพระสุริย์ศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ได้กล่าวสดุดีแด่ผู้บัญชาการทหารเรือ โดยได้กล่าวถึงผู้บัญชาการทหารเรือ ซึ่งได้กำเนิดจากโรงเรียนนายเรืออันเป็นบันไดขั้นแรก ที่นำท่านไปสู่ความสำเร็จในชีวิตราชการจวบจนปัจจุบัน โรงเรียนนายเรือจึงเป็นสถานที่สำคัญในการสดุดี และเทิดเกียรติแด่ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ได้อุทิศตนในการทำงานตลอดชีวิตราชการ เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่กองทัพเรือและประเทศชาติ จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือได้กล่าวชื่นชม และขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งได้มอบความปรารถนาดีแก่กำลังพล และนักเรียนนายเรือทุกนาย ที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนกองทัพเรือให้ก้าวต่อไป

สำหรับพิธีย่ำพระสุริย์ศรี เป็นพิธีการของทหารเรือไทยพิธีหนึ่ง ซึ่งถือเป็นขนบธรรมเนียม ของทหารหน่วยนาวิกโยธิน โดยพิธีนี้จะเริ่มขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า (ประมาณ 18.00 น.) จากนั้นจะอัญเชิญธงราชนาวีลงจากยอดเสา พลแตรเดี่ยวจะเป่าเพลง “ย่ำค่ำ” และผู้ร่วมพิธีจะร่วมกันขับร้องเพลงชาติ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี ทั้งนี้ชื่อพิธีมีที่มาจากชื่อเพลง “พระสุริย์ศรี” เมื่อผสานกับการเป่าแตรเดี่ยวด้วยเพลง “ย่ำค่ำ” จึงกลายเป็นที่มาของชื่อพิธีย่ำพระสุริย์ศรี ที่มีความหมายโดยนัยคือ “การสิ้นสุด” ซึ่งสอดคล้องกับพิธีอำลาชีวิตราชการ ทั้งนี้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จะจัดพิธีเช่นนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ หรือเทิดเกียรติบุคคลสำคัญของกองทัพเรือ

อนึ่ง พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 56 ของกองทัพเรือ โดยตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก เชิงชายฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายหลัก 9 ด้าน โดยมุ่งเน้นนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือท่านที่ผ่านมา ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างรากฐานที่มั่นคง ของกองทัพเรือ และเพื่อให้กำลังพลทุกนายได้ร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกองทัพเรือที่กำหนดไว้คือเป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการ สำหรับนโยบายหลัก 9 ด้าน มาจากยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.2560 – 2580

ซึ่งเป็นแผนแม่บทการพัฒนากองทัพเรือด้านต่าง ๆ และนโยบายกองทัพเรือระยะ 5 ปี พ.ศ.2566 – 2570 มีแผนการดำเนินการที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การปรับปรุงโครงสร้างและอัตราการจัดอัตรากำลังแทน เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ใน ศรชล. การพัฒนาระบบการศึกษาของกองทัพเรือ การพัฒนาความร่วมมือด้านการข่าว ในการแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทุกมิติทั้งในและต่างประเทศ การเตรียมกำลัง และใช้กำลัง โดยพัฒนาการฝึกให้มีความสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงทางทะเล โดยมุ่งเน้นการฝึก 6 ส่วนหลัก ได้แก่ ด้านเรือดำน้ำ ด้านการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก ด้านการป้องกันและควบคุมท่าเรือ ด้านการช่วยเหลือและกู้ภัยเรือดำน้ำ แนวทางการใช้กำลังของ กองทัพเรือ พ.ศ.2563 และการช่วยเหลือ ด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ การพัฒนาขีดความสามารถของฐานทัพท่าเรือและสถานีเรือต่าง ๆ และพัฒนาการฝึกด้านการส่งกำลังบำรุง การดำรงความพร้อมของระบบควบคุมบังคับบัญชาสั่งการ และสถานีตรวจการณ์ (C4ISR) ตามแนวความคิดของสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NETWORK CENTRIC WARFARE : NCW) การพัฒนาขีดความสามารถและกลไกความร่วมมือการบริหารจัดการภัยพิบัติของกองทัพเรือ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมทางทหาร โดยให้ความสำคัญการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์หลัก/สำคัญที่สามารถนำไปสู่สายการผลิตและใช้ในราชการภายในกองทัพเรือและการพัฒนาการบริหารจัดการภายในของกองทัพเรือให้มีมาตรฐานสากล เป็นองค์กรสมรรถนะสูง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 406 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน