แถลงข่าวการจัดแข่งขัน เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ “Fly Navy Run For Sea & child 2023”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 346 ครั้ง

วันนี้ (23 ส.ค.66) พล.ร.อ.วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดแข่งขัน เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ “Fly Navy Run For Sea & child 2023 ณ ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ ราชนาวิกสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย พล.ร.ท.กำจร  เจริญเกียรติ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นางสาวพัชรณันษ์ พัชรวราทิพย์ ประธานบริหารชมรม หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ (พสบ.ทร.) และ คุณแพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์

ชมรมนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง Fly Navy Run For Sea & Child 2023 ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อหารายได้ในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของกองทัพเรือ และกิจกรรมสาธารณกุศล และจะนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับกองทัพเรือ ในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลได้แก่ พะยูน ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหายาก โดยบริเวณชายหาดนภานาวี (หาดEOD) ของกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นแหล่งหญ้าทะเลที่พะยูนเข้ามาอยู่อาศัย และสนับสนุนโครงการแด่น้องผู้มีความหวังของกองทัพเรือในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ให้มีโอกาสที่ดีในสังคม และสนับสนุนโครงการท่องเที่ยวในกองทัพเรือ เพื่อนำไปทำนุบำรุงพิพิธภัณฑ์การบิน ของกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ต่อไป

โดยกำหนดการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท

1. ประเภทมินิมาราธอน (Minimarathon) ระยะ 10 กิโลเมตร มีค่าสมัคร 650 บาท จะได้รับเสื้อการแข่งขัน หมายเลขวิ่งหรือบิบ ชิพจับเวลา เหรียญรางวัลเมื่อเข้าถึงเส้นชัย และถ้วยรางวัลเกียรติยศผู้บัญชาการทหารเรือในรางวัลชนะเลิศ OverAll ประเภท ชาย และหญิง พร้อมเงินรางวัล สำหรับผู้ทำเวลาได้ดีที่สุด และถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือในรางวัลแต่ละช่วงอายุพร้อมเงินรางวัลตามลำดับคือ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยแบ่งเป็นประเภทชาย และหญิง พร้อมเงินรางวัล รวม 32 รางวัล

2. ประเภทฟันรัน (Funrun) ระยะ 5 กิโลเมตร มีค่าสมัคร 550 บาท จะได้รับเสื้อการแข่งขัน หมายเลขวิ่งหรือบีบ และเหรียญรางวัลเมื่อเข้าถึงเส้นชัย

3. ประเภท VIP.ได้ทุกระยะคือระยะ 10 กิโลเมตรหรือ 5 กิโลเมตร มีค่าสมัคร 2,000 บาท เสื้อการแข่งขัน เสื้อคอปก VIP หมายเลขวิ่งหรือบีบ และเหรียญรางวัลประเภท VIP เมื่อเข้าถึงเส้นชัย และและบริการรถชัทเทิลบัสบริการพากลุ่ม VIP ไม่ถนัดวิ่ง แต่อยากได้ภาพสวยตามจุดแลนด์มาร์ทต่างๆ ไปถ่ายภาพที่ระลึกแบบสุดพิเศษบริการรถชัทเทิลบัสบริการพากลุ่ม VIP ไม่ถนัดวิ่ง แต่อยากได้ภาพสวยตามจุดแลนด์มาร์ทต่างๆ ไปถ่ายภาพที่ระลึกแบบสุดพิเศษ

นอกจากนี้มีรางวัล Top 100 สำหรับนักวิ่งขาแรงทำเวลาได้ดีสุดจำนวน 100 คน โดยแบ่งเป็นประเภทชาย และหญิง เป็นตุ๊กตาพะยูนน่ารักจำนวน 200 รางวัล และรางวัลสำหรับนักวิ่งแต่งกายแฟนซี เป็นตุ๊กตาพะยูนเช่นกันจำนวน 30 รางวัล โดยมีรางวัล King of Fantasy และQueen Of Fantasy เป็นรางวัลชนะเลิศการแต่งกายแฟนซีชาย และหญิง

โดยมีประเภทของถ้วยรางวัลเกียรติยศ และเงินรางวัลสำหรับผู้ร่วมแข่งขันในระยะ 10 กิโลเมตร มีรายละเอียดดังนี้

1. ถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ รางวัลชนะเลิศ Over All ประเภท ชาย และหญิง ได้รับเงินรางวัลละ 30,000 บาท

2. ถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ อายุต่ำกว่า 30 ปี ประเภทชาย และหญิง

2.1 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลละ 10,000 บาท

2.2 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลละ 5,000 บาท

2.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลละ 2,000 บาท

3. ถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอก วุฒิชัย สายเสถียร ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ อายุ 31-40 ปี ประเภท ชาย และหญิง

3.1 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลละ 10,000 บาท

3.2 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลละ 5,000 บาท

3.3 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลละ 2,000 บาท

4. ถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ อายุ 41-50 ปี ประเภทชาย และหญิง

4.1 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลละ 10,000 บาท

4.2 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลละ 5,000 บาท

4.3 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลละ 2,000 บาท

5. ถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอก ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เสนาธิการทหารเรือ อายุ 51-60 ปี ประเภทชาย และหญิง

5.1 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลละ 10,000 บาท

5.2 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลละ 5,000 บาท

5.3 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลละ 2,000 บาท

6. ถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ อายุ 61 ปีขึ้นไป ประเภทชาย และหญิง

6.1 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลละ 10,000 บาท

6.2 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลละ 5,000 บาท

6.3 ถ้วยเกียรติยศฯ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลละ 2,000 บาท

รวม 32 รางวัล เป็นเงินทั้งสิ้น 230,000 บาท

กลุ่มเป้าหมายนักกีฬาและผู้สนใจออกกำลังกาย เดิน – วิ่ง จำนวน 3,250 คน โดยแยกเป็นประเภทฟันรัน (FunRun) ระยะ 5 กิโลเมตร มินิมาราธอน (Minimarathon) ระยะ 10 กิโลเมตร และประเภท VIP โดยคาดหวังผู้ที่มาร่วมกิจกรรมจะได้รับความสนุกสนานในการออกกำลังกายและสัมผัสบรรยากาศการเดิน – วิ่ง ในพื้นที่กองการบินทหารเรือตลอดจนการถ่ายภาพกับอากาศยานของกองทัพเรือ

สถานที่จัดกิจกรรมและเส้นทางการแข่งขันใช้สถานที่ภายในกองการบินทหารเรือทั้งหมด โดยกำหนดจุดปล่อยตัว และเข้าเส้นชัยบริเวณ พิพิธภัณฑ์การบิน วิ่งผ่านรันเวย์ของสนามบินอู่ตะเภา โดยมีเครื่องบินโดยสาร และอากาศนาวี จอดเรียงเป็นฉากในการวิ่ง และวิ่งตามถนนภายในกองการบินทหารเรือไปยัง ชายหาดนภานาวี ผ่านอาคารพักผู้โดยสารของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และขากลับผ่านถนนสายหลักของกองการบินทหารเรือมายังเส้นชัย เมื่อเข้าที่เข้าเส้นชัยบริเวณพิพิธภัณฑ์การบิน จะมีอากาศนาวีของกองทัพเรือรอให้นักวิ่งทุกท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอีกด้วย บอกได้ว่าทางเราได้กำหนดเส้นทางวิ่งให้ผ่านจุดแลนด์มาร์ทที่สำคัญของกองการบินทหารเรือ ถ้าใครไม่มาลงแข่งขันจะต้องบ่นเสียใจภายหลังอย่างแน่นอน

ผลที่คาดว่าจะได้รับเราต้องการให้ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับความสุข สนุกสนานในการออกกำลังกาย และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับเส้นทางที่วิ่งกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ หรือจุดแลนมาร์ค ของกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ โดยไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บ เพราะเรามีการจัดระบบการจราจรรักษาความปลอดภัยให้กับนักวิ่ง มีจุดบริการน้ำดื่มน้ำเกลือแร่จำนวน 4 จุดพร้อมจุดแพทย์และพยาบาลประจำทุกจุดการให้บริการน้ำดื่ม และมีทีมไบค์เนส 15 คัน และทีมแพทย์พยาบาลฉุกเฉิน พร้อมรถพยาบาลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาลอาภากร ฐานทัพเรือสัตหีบ และกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

ในการแข่งขันฯ เราได้เปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ผ่านการรับสมัครในระบบออนไลน์ของบริษัทรันลา และได้ปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา แต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจจะสมัครแต่สมัครไม่ทัน เรายังเปิดให้สมัครวันนี้ในงานแถลงข่าว ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ให้บริการรับสมัครอยู่บริเวณหน้าห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ และจะเปิดรับสมัครงานวันเสาร์ที่ 2 กันยายนนี้ บริเวณจุดการแข่งขันฯ จึงขอเชิญชวนนักวิ่งขาแรง นักวิ่งสายชิว นักเดินเพื่อสุขภาพ และชอบภาพสวย ร่วมลงสมัครในกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ “Fly Navy Run For Sea  & Child 2023”

สำหรับผู้สมัครได้เรียบร้อยแล้วสามารถไปรับอุปกรณ์การวิ่งได้ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 19.00 น. ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์การบิน กองการบินทหารเรือ และร่วมแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 ณ บริเวณจุดปล่อยตัว พิพิธภัณฑ์การบิน กองการบินทหารเรือ โดยมีท่านพลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และพิธีปิดการแข่งขัน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์พะยูน และช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

ทั้งนี้ติดตามข่าวสารของกิจกรรมได้ที่ Facebook Fly Navy Run For 2023 https://fb.watch/lQb4s2Pa_1/?mibextid=Nif5oz

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 346 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน