“รอง ผบ.ทร.” ต้อนรับเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ รุ่นที่ 4

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 240 ครั้ง

วันนี้ (19 ก.ค.66) พล.ร.อ.เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ (รอง ผบ.ทร.) เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566 จำนวน 30 คน ที่เดินทางทัศนศึกษาและเยี่ยมชมโบราณสถาน ณ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

ในการนี้ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้โอวาท และมอบของที่ระลึกให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งเป็นกิจกรรมอันดีที่ทำให้น้อง ๆ เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เดินทางมาทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานของกองทัพเรือ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ และได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน อันจะนำไปสู่การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนทำให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของทหารเรือ กองทัพเรือหวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้อง ๆ เยาวชนทุกคน จะจดจำสิ่งดี ๆ ที่ได้พบเห็นตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการนี้ไว้ในความทรงจำ มีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย รักชาติไทยเป็นพลัง เป็นแรงบันดาลใจในการเติบโตขึ้นไปเป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีความรัก ความสามัคคี มีความจงรักภักดี เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตลอดไป”

โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง เป็นโครงการของกองทัพเรือ ที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม และจะทำให้กลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) และเยาวชน สามารถเชื่อมต่อความรู้สึกที่ดีดังกล่าวไปยังครอบครัวของตนเองและชุมชนที่อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี รวมทั้งปลูกฝังความรักชาติและความภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยให้แก่คณะเยาวชนและคณะดาอี ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้แก่ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอบาเจาะ และอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ด้วยการนำคณะเยาวชนและคณะดาอีเดินทางมาทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวตามหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนโครงการ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 240 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน