ผบ.ทร. ปิดการฝึกอบรมหลักสูตรทหารใหม่ ลานสวนสนามศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 214 ครั้ง

วันนี้ (14 ก.ค.66) พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เดินทางไปเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรทหารใหม่ ภาคสาธารณศึกษา ของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ 1/66 ณ ลานสวนสนาม ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ศฝท.ยศ.ทร.) ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เสนาธิการทหารเรือ พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พล.ร.ท.วสันต์ สาทรกิจ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ และคณะผู้บังคับบัญชาของศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ตรวจพลสวนสนาม ตลอดจนมอบโล่เกียรติยศ รางวัลการทดสอบความสามารถองค์บุคคล และลักษณะทหารดีเด่น รวมทั้งรางวัลแก่หน่วยฝึกระดับกองพันดีเด่น พร้อมทั้งมอบโอวาทแก่นักเรียนพลกองประจำการ โดยได้แสดงความชื่นชม ที่ได้เห็นทหารใหม่ทุกนายแสดงออกถึงความเข้มแข็งพร้อมเพรียง ความมีระเบียบวินัย มีลักษณะทหารที่ดี สามารถปรับสภาพร่างกายและจิตใจ จากการดำเนินชีวิตแบบพลเรือน มาเป็นการดำเนินชีวิตแบบทหารได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถปฏิบัติตน และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีระบบ เป็นระเบียบ ซึ่งผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้นของกองทัพเรือ ตลอดจนครูฝึกทุกนาย ต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ที่จะทำให้ศูนย์ฝึกทหารใหม่แห่งนี้ เป็นหน่วยฝึกทหารที่มีคุณภาพ รวมทั้งมุ่งมั่นและตั้งใจจะทำให้สถานที่แห่งนี้ เปรียบเสมือนบ้านที่ได้รับทหารใหม่ เข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน พร้อมทั้งขอให้ทหารใหม่ทุกนายนำสิ่งที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในชีวิต พร้อมทั้งขอบคุณครอบครัวของทหารใหม่ ที่ดูแลบุตรหลานของตนอย่างใกล้ชิด ใจความสำคัญว่า

“สิ่งต่างๆ ที่ทหารใหม่ทุกนาย ได้แสดงออกต่อผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้ปกครองและญาติพี่น้องที่มารวมกันอยู่ ณ ที่นี้ เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม ที่ทหารใหม่ทุกนายได้นำเอาศักยภาพที่มีแสดงออกให้เป็นที่ประจักษ์ และขอให้ทุกท่านได้จดจำไว้ว่า ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่แห่งนี้ เปรียบเสมือนเป็นเบ้าหลอมที่จะสร้างคนดี มีระเบียบวินัย มีทัศนคติที่ดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นเสาหลักของชาติ ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือที่พร้อมเสียสละและอุทิศตนเพื่อชาติ ตามแบบอย่างของชายชาติทหาร

ผมขอขอบคุณผู้บังคับบัญชา ครูฝึก ครูหมวดวิชา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนทุกนาย ที่ได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจ ถ่ายทอดวิชาความรู้ และปลูกฝังระเบียบวินัย ความเสียสละ ความอดทน ความสามัคคี และความเป็นชาวเรือ ให้แก่ทหารใหม่ทุกนาย และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้ให้ความรักเอาใจใส่ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด และได้มอบให้ กองทัพเรือได้ดูแลสมาชิกใหม่ ซึ่งเป็นลูกหลานของท่านเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นทหารกองประจำการ ตามหน่วยงานในสังกัดกองทัพเรือต่อไป”

อนึ่ง กระทรวงกลาโหมได้อนุมัติจัดตั้ง ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ให้มีหน้าที่จัดการฝึกอบรมทหารกองประจำการของกองทัพเรือ ตามหลักสูตรทหารใหม่ ภาคสาธารณศึกษา เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยมีกระบวนการฝึกอบรมและปลูกฝังระเบียบวินัยให้แก่ทหารกองประจำการของกองทัพเรือ เพื่อให้มีลักษณะทหารที่ดี ตลอดจนสามารถปรับสภาพร่างกายและสภาพจิตใจจากการดำเนินชีวิตแบบพลเรือน มาดำเนินชีวิตแบบทหารเรือได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพทหารเรือ ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ มารยาททหารเรือ ความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ อันจะนำไปสู่การเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือได้อย่างภาคภูมิ และสามารถปฏิบัติตนในสังคมได้อย่างมีระบบระเบียบ

ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ได้น้อมนำนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ มาบูรณาการกับการฝึกสอนอย่างเคร่งครัด เพื่อปลูกฝังให้ทหารใหม่ทุกนายมีระเบียบวินัย มีความเป็นทหารเรือ มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน และพร้อมที่จะเสียสละเพื่อชาติอย่างสมเกียรติชายชาติทหารเรือ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 214 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน