กองทัพเรือจัดงาน “วันบริพัตร” ประจำปี 2566

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 244 ครั้ง

วันนี้ (29 มิ.ย.66) พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เป็นประธานจัดงานเทิดพระเกียรติ จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เนื่องใน “วันบริพัตร” ประจำปี 2566 ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ทั้งนี้ กองทัพเรือ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติจอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เนื่องในวันบริพัตร ประกอบด้วยพิธีบวงสรวง พิธีบำเพ็ญกุศล พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ พิธียิงสลุต รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการพระประวัติ และพระกรณียกิจของพระองค์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาคุณแก่กองทัพเรืออย่างอเนกอนันต์

จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ประสูติเมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2424 ในพระบรมมหาราชวัง ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 33 ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และองค์ที่ 2 ใน สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ทรงเข้ารับราชการในกองทัพเรือตั้งแต่ 24 กุมภาพันธ์ 2446 ถึง 18 มิถุนายน 2463 ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ และ เสนาบดีกระทรวงทหารเรือเป็นเวลาประมาณ 17 ปี ซึ่งนับว่ายาวนานที่สุด

จอมพลเรือ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ได้ทรงบุกเบิกและวางรากฐานความเจริญด้านต่าง ๆ ให้แก่กองทัพเรือเป็นอันมาก คุณูปการที่ทรงมีต่อกองทัพเรือที่สำคัญ ๆ เช่น ทรงจัดระเบียบราชการในกองทัพเรือให้รัดกุม ทรงจัดทำข้อบังคับทหารเรือว่าด้วยหน้าที่ราชการในเรือหลวง ทรงวางรากฐาน การจัดระเบียบการเรียนการสอนในโรงเรียนนายเรือใหม่ ทรงขยายและปรับปรุงอู่เรือหลวง ทรงวางรากฐานกองดุริยางค์ทหารเรือ ทรงจัดทำโครงสร้างกำลังทางเรือ ทรงเสริมสร้างแสนยานุภาพของกองทัพเรือ โดยทรงสั่งซื้อเรือรบจากต่างประเทศเข้าประจำในกองทัพเรือเป็นจำนวนมาก อาทิ เรือพระที่นั่งมหาจักรี (ลำที่ 2) เรือเสือทะยานชล เรือเสือคำรณสินธุ์ เป็นต้น

นอกจากนี้พระองค์ทรงสนับสนุนการก่อตั้งราชนาวิกสภา ทรงกำหนดรูปแบบริ้วกระบวนเรือพระราชพิธี ตลอดจนปรับปรุงการเห่เรือและการสร้างเรือพระราชพิธีขึ้นใหม่ ทรงกำหนดระยะเวลาและวิธีรับคนเข้ารับราชการในกรมทหารเรือ ทรงวางแบบแผนการยิงสลุต ทรงกำหนดเครื่องแต่งกายทหารเรือ ทรงจัดให้มีพระธรรมนูญศาลทหาร และกรมพระธรรมนูญทหารเรือ ทรงปรับปรุงการสหโภชน์ และก่อตั้งโรงเรียนสูทกรรม ทรงตั้งคลังแสงทหารเรือ ทรงปรับปรุงการแพทย์ทหารเรือ ทรงทำการสำรวจและจัดทำแผนที่น่านน้ำสยามขึ้นใหม่ โดยกองแผนที่ทะเล ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็น กรมอุทกศาสตร์ ด้วยคุณูปการอันมากคณานับของพระองค์จึงทำให้กองทัพเรือสามารถพัฒนามาจวบจนปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นพระกรุณาคุณที่ทรงมีต่อกองทัพเรืออย่างหาที่สุดมิได้

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 244 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน