ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีด้านความยั่งยืนระดับโลก FTSE4Good Index 2023 ต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 196 ครั้ง

FTSE Russell เผยรายชื่อ FTSE4Good Index 2023 “ซีพี ออลล์ ได้รับเลือกต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมทุกมิติ สะท้อนการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนที่ปลูกฝังวัฒนธรรมยาวนานกว่า 30 ปี

FTSE Russell (Financial Times Stock Exchange Russell) องค์กรอิสระที่ร่วมกันระหว่าง The Financial Times และ London Stock Exchange Financial ซึ่งจัดทำดัชนีสากล (Independent Global Index Provider) ที่มีประสบการณ์ในการจัดทำดัชนีให้ตลาดหลักทรัพย์สำคัญหลายๆ แห่งทั่วโลก ได้เปิดเผยรายชื่อ FTSE4Good Index หนึ่งในดัชนีชั้นนำที่ได้รับการยอมรับระดับโลกในการประเมินศักยภาพการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ประจำปี 2023 ออกมาแล้ว

โดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ยังคงรักษามาตรฐานระดับสูงไม่เพียงได้รับเลือกเป็นสมาชิก FTSE4Good Index ในกลุ่ม Food Retailers & Wholesalers ได้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 (2018-2023) แต่ยังมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (Industry Average) ในทุกมิติของ ESG ทั้งสิ่งแวดล้อม 4.1 คะแนน (ค่าเฉลี่ย 1.4) สังคม 4.5 คะแนน (ค่าเฉลี่ย 2.1) ธรรมาภิบาล 5.0 คะแนน (ค่าเฉลี่ย 3.8) ทำให้มี ESG Score ภาพรวมอยู่ที่ 4.5 (ค่าเฉลี่ย 2.4)

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า การได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกใน FTSE4Good Index ต่อเนื่องถึง 6 ปีแล้วนั้น เป็นความสำเร็จอันมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในองค์กร ในการบรรลุพันธกิจที่ได้วางไว้ที่จะสร้างความผูกผันกับลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมมุ่งสู่องค์กรคุณภาพและมีความยั่งยืน

“ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ยึดมั่นในค่านิยม 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ คือการสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร ขณะเดียวกัน การร่วมรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม ดูแลสังคม และเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล คือสิ่งที่บริษัทยึดถือมาโดยตลอด คำมั่นเหล่านี้ได้ถูกหล่อหลอมจนเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมเพื่อเติบโตควบคู่ไปกับสังคมอย่างยั่งยืน”

FTSE4Good Index เป็นการประเมินบน 9 หัวข้อหลักครอบคลุมทั้งด้านนโยบาย การบริหารจัดการ การประเมินและจัดการความเสี่ยง และการรายงานผล โดยมี 152 ตัวชี้วัด ใช้ข้อมูลที่เปิดเผยสู่สาธารณะจากรายงานของบริษัททั้งรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน รายงานประจำปี ตลอดจนข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์กร

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 196 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน