ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมกำลังพลกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 223 ครั้ง

ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการระบบสนับสนุนข้อมูลสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (EWOS) ห้องปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (CSOC) และห้องศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ของกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

วันนี้ (22 มิ.ย.66) เวลา 09.00 น. พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พร้อมคณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการระบบสนับสนุนข้อมูลสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (EWOS) ห้องปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (CSOC) และห้องศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) โดยมี พล.ร.ท.ชยุต นาเวศภูติกร เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ให้การต้อนรับ

ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบโอวาทแก่กำลังพล โดยได้ชื่นชมการปฏิบัติงานของกำลังพลในทุกระดับชั้นของกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ที่ได้สร้างความแข็งแกร่งให้กับหน่วยงาน และสามารถตอบสนองความต้องการของกองทัพเรือได้อย่างดียิ่ง ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ซึ่งได้มอบหมายให้กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือรับผิดชอบ 5 ประการ ได้แก่

1. ดำรงความพร้อมระบบควบคุมบังคับบัญชาสั่งการและสถานีตรวจการณ์ตามแนวความคิดของสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง

2. พัฒนาระบบติดต่อสื่อสารสนับสนุนการควบคุมบังคับบัญชาเรือดำน้ำของกองทัพเรือ

3. พัฒนาระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์รองรับการอำนวยการยุทธ์ของกองทัพเรือ

4. เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์ของกองทัพเรือ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อรองรับภัยคุกคามทางไซเบอร์

5. พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ

สำหรับกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ มีหน้าที่วางแผนอำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ การสงครามอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การส่งกำลังและซ่อมบำรุงด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจการวิทยุกระจายเสียง ตลอดจนเป็นศูนย์กลางวิทยาการด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 223 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน