“ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล” ได้รับเลือกเป็นก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 178 ครั้ง

นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า สำนักงานศาลยุติธรรม ได้ดำเนินการตรวจนับคะแนนการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ต.) ตามมาตรา 36 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ซึ่งบัญญัติให้มีกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสองคน โดยข้าราชการตุลาการทุกชั้นศาลเว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา เป็นผู้เลือกจากบุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 39 ซึ่งมีตำแหน่งว่างลง จำนวน 1 คน ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น 12 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนน ได้เริ่มนับคะแนนตั้งแต่เวลา 08.30 น. ปรากฏผล ผู้ได้รับการเลือกเป็น ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ 1,562 คะแนน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 178 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน