สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เร่งขยายเครือข่ายทวิภาคีคุณภาพสูงสู่ความสำเร็จ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 446 ครั้ง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เร่งขยายเครือข่ายความร่วมมือการจัดทวิภาคีคุณภาพสูง กับองค์กร IM Japan (International Management Japan) “พัฒนากระบวนการสร้างคนคุณภาพสูงสู่ความสำเร็จด้วยความร่วมมือ”

วันนี้ (12 มิ.ย.66) นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 คณะผู้บริหารสถาบัน และ Mr.Hedata Tamura ผู้จัดการ IM Japan Thailand พร้อมทีมงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนนทรี อาคารอำนวยการ และคุณมาลี วาดะ ที่ปรึกษา IM Japan Thailand ได้ประชุมระบบออนไลน์จากประเทศญี่ปุ่น ประเด็นหารือ ความร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพในระดับนานาชาติ เนื่องจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นสถาบันการศึกษาทางอาชีพที่เน้นการสอนและการพัฒนาทักษะทางอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้พร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานคุณภาพสูง โดยการจัดหลักสูตรที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง

นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะเป็นผู้นำในงานอุตสาหกรรม  โดยองค์กร IM Japan เป็นองค์กรที่ไม่ได้มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ มุ่งเน้นการพัฒนาและสนับสนุนการศึกษาทางอาชีพในประเทศญี่ปุ่นโดยให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมทางอาชีพและการบริหารจัดการที่เน้นความสามารถในการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่ท้าทาย ในโลกอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้สนใจต้องสมัครเข้าโครงการ สอบวัดสมรรถนะร่างกาย และสอบข้อเขียน หลังจากผ่านการคัดเลือกจะเข้ารับการอบรมที่ประเทศไทยเป็นระยะเวลา 4 เดือน ระหว่างอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (ระหว่างอบรมจะได้เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม เทคนิคการทำงานที่จำเป็น) หลังผ่านการอบรมแล้วไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 3 ปี เงินเดือนที่ได้รับระหว่างฝึกประมาณ 140,000-180,000 เยน และหลังฝึกเสร็จกลับประเทศไทยจะได้รับเงินตั้งตัวอีก 600,000 เยน

โดยการประชุมสรุปประเด็นได้ดังนี้

1. สถานศึกษาในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการจัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan

2. การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตรที่เน้นความต้องการของตลาดแรงงานและพัฒนาทางอาชีพ นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนและให้คำปรึกษาในด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษากับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการพัฒนาอาชีพ

3. นักเรียน นักศึกษาที่ร่วมโครงการได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะการทำงานตามมาตรฐานประเทศญี่ปุ่น วัฒนธรรมและภาษา

การประชุม หารือในครั้งนี้จะเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งความเป็นเลิศของการบริหารจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษากับองค์กรและตลาดแรงงานประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นการเปิดประตูให้กับนักเรียนและบุคลากรสอนในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนและการฝึกอบรมในสถานประกอบการในประเทศญี่ปุ่น

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 446 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน