ปลัดยธ. เปิดอบรมหลักสูตร นักศึกษาผู้บัญชาการเรือนจำ (นผบ.) รุ่นที่ 35

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 871 ครั้ง

วันนี้ (12 มิ.ย.66) นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นักศึกษาผู้บัญชาการเรือนจำ (นผบ.) รุ่นที่ 35 โดยมี นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมราชทัณฑ์ และผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษและระดับอาวุโส จำนวน 60 คน เข้าร่วมฯ ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 อาคารกรมราชทัณฑ์ อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ในโอกาสนี้ นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้มอบเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะ หลักสูตรนักบริหารงานราชทัณฑ์ ระดับสูง (นรส.) กรณีพิเศษ ให้แก่นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย ซึ่งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีคุณูปการต่องานราชทัณฑ์มาโดยตลอด

ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า การปฏิบัติงานด้านพัฒนาพฤตินิสัย เป็นการทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ การอุทิศตนเสียสละ และความพยายาม เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพกลับคืนสู่สังคม จึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านยึดมั่นหลักปฏิบัติตนในการทำงาน คือ 1. มีความรู้ ความสามารถในหน้าที่ของตน 2. กฎระเบียบ สามารถปฏิบัติได้ตามกฎหมาย กฎระเบียบได้อย่างถูกต้อง 3. ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว และ 4. รื่นรมย์ คือ การร่วมมือร่วมใจกันทำให้เป็นองค์กรแห่งความสุข จากหลักปฏิบัติดังกล่าว ขอให้ทุกท่านนำมาปรับใช้และยึดถือในการปฏิบัติงาน เพื่อการยกระดับให้กรมราชทัณฑ์เทียบเท่ามาตรฐานสากลและพัฒนางานราชทัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ หลักสูตร นักศึกษาผู้บัญชาการเรือนจำ (นผบ.) รุ่นที่ 35 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2566 ในรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งจะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเรือนจำในอนาคต ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนวคิด ความเห็น และการพัฒนามุมมองการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อนำมาปรับใช้ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 871 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน