ราชทัณฑ์ “ไล่ออก-ปลดออก” 5 ข้าราชการ ทำผิดวินัย-ทุจริต

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 258 ครั้ง

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมราชทัณฑ์ (อ.ก.พ.) ครั้งที่ 3/2566 พิจารณาลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย โดยที่ประชุมมีมติลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย จำนวนทั้งสิ้น 5 ราย รายละเอียด โดยสรุป ดังนี้

1. กรณีปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ โดยมีพฤติการณ์เรียกรับเงินจากญาติผู้ต้องขังเพื่ออำนวยความสะดวก มีมติไล่ออก 1 ราย

2. กรณีปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต โดยจัดทำเอกสารหลักฐานเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นเท็จ มีมติไล่ออก 1 ราย

3. กรณีประพฤติชั่วร้ายแรง โดยมีพฤติการณ์ ดังนี้

– ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษ (เมทแอมเฟตามีน) ในขณะขับขี่รถยนต์ ถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุก โดยให้รอลงอาญา มีมติไล่ออก 1 ราย

– มีพฤติกรรมฉันชู้สาวกับภรรยาผู้ต้องขัง (กรณีรายเดียวกันกับเรียกรับเงินจากญาติผู้ต้องขัง ตามข้อ 1.) มีมติให้ปลดออก

4. กรณีขาดราชการติดต่อกันเกิน 15 วัน โดยมีพฤติการณ์ ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันเกินกว่า 15 วันโดยไม่มีเหตุอันสมควร มีมติไล่ออก 2 ราย

นายอายุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมราชทัณฑ์ยังคงมุ่งสู่การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน และเน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัด ยึดถือกฎ ระเบียบ และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านควบคุมดูแลผู้ต้องขัง (SOPs) อย่างเคร่งครัด อีกทั้ง ตนยังได้กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทั่วประเทศเน้นย้ำในเรื่องของคุณธรรม และจริยธรรม ปฏิบัติตนให้อยู่ในความถูกต้องและรักษาระเบียบวินัยให้คงไว้อย่างจริงจัง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจนการควบคุมผู้ต้องขัง มิให้เกิดการรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่ผู้ต้องขังให้ได้รับสิทธิพิเศษเหนือผู้ต้องขังรายอื่น โดยขอให้ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนด้วยความเท่าเทียม และเสมอภาคกัน

หากพบเห็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์รายใดกระทำผิด หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด กรมราชทัณฑ์ได้เปิดช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้โดยตรง ผ่านทางเว็บไซต์ http://protect.moj.go.th หรืออีเมล doc.anti.secretary@gmail.com หรือทางโทรศัพท์ 0-2967-2222

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 258 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน