อธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมคุมประพฤติเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 1 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 200 ครั้ง

นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมคณะข้าราชการกรมคุมประพฤติ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคุมประพฤติเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 1 (The 1st Asia-Pacific Probation Conference) ณ K Hotel กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 ซึ่งจัดโดย สำนักนโยบายการป้องกันอาชญากรรม กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐเกาหลี (Crime Prevention Policy Bureau, Ministry of Justice, the Republic of Korea) ภายใต้หัวข้อ “พลังแห่งการทำงานร่วมกัน: การส่งเสริมการแก้ไขฟื้นฟูและความปลอดภัยสาธารณะผ่านมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว” (The Power of Synergy: Promoting Rehabilitation and Public Safety through Non-custodial Measures)

ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นเวทีสำหรับหน่วยงานด้านการคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ อันนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนางานคุมประพฤติ และบรรลุเป้าหมายในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำและปกป้องคุ้มครองสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร (ระดับอธิบดี) และบุคลากรของหน่วยงานด้านการคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ได้แก่ เครือรัฐออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย กิจกรรมของการประชุมฯ ประกอบด้วย การกล่าวปาฐกถาของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ การนำเสนอแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศต่างๆ ในประเด็นที่กำหนด การประชุมระดับอธิบดี และการศึกษาดูงาน

ในการนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้ร่วมอภิปรายในประเด็นระบบการคุมประพฤติและการไม่ควบคุมตัวในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Probation and Non-custodial System in the Asia-Pacific Countries) โดยแนะนำภารกิจของกรมคุมประพฤติในฐานะหน่วยงานหลักด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชนของประเทศไทย และประเด็นการคุมประพฤติในภาวะโรคระบาด (Probation in a Pandemic) ซึ่งกล่าวถึง การดำเนินภารกิจของกรมคุมประพฤติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 หรือ COVID-19 ประกอบด้วย มาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาด รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมทางจอภาพ

รวมทั้ง อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้ร่วมการประชุมระดับอธิบดี (Director-Generals’ Meeting) ซึ่งมีการหยิบยกประเด็นการสร้างความร่วมมือในภูมิภาคขึ้นหารือร่วมกัน ประกอบด้วย การสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศและแลกเปลี่ยนข้อมูล การหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคุมประพฤติเอเชียและแปซิฟิกเป็นประจำตามวาระที่กำหนด และการประชุมย่อยระหว่างสมัย อาทิ การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับกลาง (Middle-level management meeting) ซึ่งอาจจัดในรูปแบบออนไลน์

นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักงานคุมประพฤติและพักการลงโทษกรุงโซล (Seoul Probation and Parole Office) และศูนย์ควบคุมตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กลาง (Central Electronic Monitoring Center) การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เป็นการสร้างภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยการคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในการถ่ายทอดองค์ความรู้และบูรณาการการทำงาน เพื่อสร้างสังคมปลอดภัยซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญร่วมกัน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 200 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน