“กองทัพเรือ” แถลงข่าวโครงการ “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ” ประจำปี 2566

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 294 ครั้ง

วันนี้ (23 พ.ค.66) พล.ร.อ.วุฒิชัย สายเสถียร ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็นประธานแถลงข่าวโครงการ “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ” ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมด้วย คุณชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานกรุงเทพ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กรสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 และคุณยรรยง อามีน อิหม่ามประจำมัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ

โครงการ “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ” เป็นหนึ่งในโครงการ “ซาตูปาตู สู่สันติภาพ” ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน โดยนำเยาวชนไทยพุทธ ไทยมุสลิม ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้แก่ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เดินทางมาทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ ประสบการณ์ วัฒนธรรมประเพณี ของชุมชน หน่วยงาน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชน ซึ่งจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีไปสู่ครอบครัวของตนเองและชุมชน

ตลอดระยะเวลากว่า 17 ปี ที่กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้น้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาใช้แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการดำเนินโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการต่างมีความภาคภูมิใจ มีความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนกองทัพเรือในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เป็นอย่างดี ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในพื้นที่ และมีการบอกต่อโครงการจากรุ่นพี่ที่เคยร่วมกิจกรรม จนทำให้เยาวชนรุ่นน้องๆ ให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมจะมุ่งเน้นไปที่การให้เยาวชนได้มาพบปะ ทำความรู้จัก และเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันในสังคม ตลอดจนให้ความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ รักและเข้าใจเพื่อนมนุษย์ นำไปสู่การไม่แบ่งแยกทางเชื้อชาติ ศาสนา และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสันติสุข ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งมีเยาวชนได้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 3,758 คน

และอีกหนึ่งกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญ ในการร่วมพัฒนาให้พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้เกิดความสงบสุข ก็คือกลุ่มผู้นำทางศาสนา หรือ “ดาอี” โดยการนำตัวแทนคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ผู้นำศาสนา ในพื้นที่ อ.บาเจาะ อ.ยี่งอ และ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับหน่วยงานทางราชการและเอกชนมากขึ้น อีกทั้งยังแสดงออกถึงความรู้รัก สามัคคีในการอยู่ร่วมกัน บนพื้นฐานความแตกต่างของขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษาและศาสนา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการขยายเครือข่ายพลังมวลชน ที่จะช่วยป้องกันเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ พร้อมทั้งคณะดาอี ได้รู้จักบทบาทของกองทัพเรือ ซึ่งมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทำให้เกิดความรักและความผูกพันกับกองทัพเรือ ซึ่งโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และมัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างสันติวิธีและยั่งยืนสืบต่อไป       

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 294 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน