“อายุตม์” นำคณะเข้าร่วมการประชุม CCPCJ สมัยที่ 32 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 468 ครั้ง

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นำคณะผู้แทนกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice – CCPCJ) สมัยที่ 32 ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยคณะผู้แทนกรมราชทัณฑ์ ประกอบด้วย นางสาวพิมพ์พร เนตรพุกกณะ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และนายวิชชวุฒิ ศุภพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานราชทัณฑ์ต่างประเทศ กองทัณฑวิทยา ในฐานะองค์ประกอบคณะผู้แทนไทย โดยมี นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุม CCPCJ สมัยที่ 32 ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice – CCPCJ) จัดตั้งขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันอาชญากรรมและส่งเสริมความยุติธรรมทางอาญา การปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตราสารระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายและการรับมือกับอาชญากรรมรูปแบบใหม่ และประเทศไทยมีบทบาทอย่างแข็งขันในการประชุมดังกล่าวเรื่อยมา

สำหรับ หัวข้อหลักการอภิปรายการประชุม (Thematic Discussion) สมัยที่ 2 คือ การยกระดับกลไกการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อรับประกันการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสร้างความตระหนักถึงสังคมที่ปลอดภัยและมั่นคง (Enhancing the functioning of the criminal justice system to ensure access to justice and to realize a safe and secure custody) ซึ่งกรมราชทัณฑ์ในฐานะผู้แทนประเทศไทย ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมและอธิบดีกรมราชทัณฑ์จะกล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อที่ 7 เรื่อง การประยุกต์ใช้มาตรฐานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (Use and application of United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice) โดยมีกำหนดเวลาการอภิปรายในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 – 13.00 น. (เวลากรุงเวียนนา)

นอกเหนือจากการเข้าร่วมประชุมในหัวข้อหลักแล้ว กรมราชทัณฑ์ ยังเข้าให้การอุปถัมภ์และส่งวิทยากร เข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนานสำคัญ (Side Events) ประกอบด้วย

1. กิจกรรมคู่ขนานระดับสูง (High-level Side Event) ในหัวข้อ “ความท้าทายในการดูแลผู้กระทำผิด: ประสบการณ์การปรับใช้มาตรฐานการปฏิบัติแห่งสหประชาชาติเพื่อการลดการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขัง (Addressing challenges in the treatment of offenders: the practical application of existing United Nations Standards and Norms and towards the development of the United Nations Standards and Norms on Reducing Reoffending)” โดยกรมราชทัณฑ์ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นวิทยากร และกิจกรรมจะจัดขึ้นในรูปแบบผสม ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.10-15.00 น. (เวลากรุงเวียนนา)

2. กิจกรรมคู่ขนาน (Side Event) ในหัวข้อ “เพศและการต้องขัง: ประสบการณ์และข้อเสนอการดูแลสุขภาพในเรือนจำ (Gender and imprisonment: experience and recommendations in addressing health needs)” โดยกรมราชทัณฑ์ ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานราชทัณฑ์ต่างประเทศ กองทัณฑวิทยา เป็นวิทยากร และกิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบผสม ในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 – 13.50 น. (เวลากรุงเวียนนา)

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 468 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน