คุมประพฤติ “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 2

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 420 ครั้ง

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.66 นางนุสรา วงษ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำกระบวนการโปรแกรม “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 2 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2566 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพนักงาน คุมประพฤติจากสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ 94 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

นางนุสรา วงษ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติมีหน้าที่ในการคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่เป็นผู้เสพยาเสพติดที่ไม่สมัครใจหรือไม่ให้ความร่วมมือในการบำบัดรักษา และศาลมีคำสั่งกำหนดเงื่อนไขให้คุมประพฤติแทนการลงโทษ รวมทั้งการใช้มาตรการแก้ไขฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทำให้กรมคุมประพฤติต้องกำหนดแนวทางการเสนอความเห็นต่อศาลในการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ ให้ได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจ กระบวนการกลุ่ม โปรแกรมพื้นฐานของกรมคุมประพฤติ รวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ

กรมคุมประพฤติ จึงได้พัฒนาโปรแกรมการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดสำหรับผู้ถูกคุมความพฤติคดี ยาเสพติด ขึ้นใหม่ โดยใช้ชื่อว่าโปรแกรม “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อบุคลากรของกรมคุมประพฤติในการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งทางใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทำให้เกิดการตระหนักรู้เกี่ยวกับระดับแรงจูงใจของตนเองในการติดสารเสพติด และสร้างแรงจูงใจในการเลิกสารเสพติดได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป” นางนุสรา กล่าว

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 420 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน