“อธิบดีกรมคุก” เปิดศูนย์เรียนรู้ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” และ “เขาน้อยคาร์แคร์” พัฒนา ส่งเสริมอาชีพผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 423 ครั้ง

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.66 ที่เรือนจำชั่วคราวเขาน้อย อ.เมือง จ.น่าน ดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” และ โรงเรียนฝึกวิชาชีพการทำความสะอาดรถ (เขาน้อยคาร์แคร์) พร้อมด้วย นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน โดยมี นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายพัศพงศ์ ใจคล่องแคล่ว ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม

โดยที่กรมราชทัณฑ์ ได้น้อมนำโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” อันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงเล็งเห็นว่าผู้ต้องราชทัณฑ์ที่พ้นโทษออกไปนั้น อาจจะได้รับผลกระทบด้านสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาจทำให้การใช้ชีวิตของผู้พ้นโทษยากลำบาก โครงการพระราชทานฯ “โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” จึงถือเป็นโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ที่เป็นพื้นฐานในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ และการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวภายหลังพ้นโทษได้อย่างยั่งยืน

การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ “โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” ของเรือนจำจังหวัดน่าน เป็นการบริหารจัดการพื้นที่ของเรือนจำชั่วคราวเขาน้อย สังกัดเรือนจำจังหวัดน่าน ซึ่งส่วนใหญ่มีภูมิประเทศเป็นเนินเขาเตี้ยๆ หรือที่ราบสูง พื้นดินมีความเสื่อมโทรมและแห้งแล้ง มีอุปสรรคในการจัดการน้ำในหน้าแล้ง สามารถปรับวิธีการทำการเกษตรให้เข้ากับพื้นที่บนที่ราบสูง โดยการนำแนวคิดการทำการเกษตรแบบชาวบ้านปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม มาประยุกต์ใช้และช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง

จากนั้น อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้เปิด “โรงเรียนฝึกวิชาชีพการทำความสะอาดรถ (เขาน้อยคาร์แคร์)” โดยที่เรือนจำจังหวัดน่าน ได้มุ่งเน้นพัฒนาพฤตินิสัย ต้องราชทัณฑ์อย่างจริงจัง อันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษ ดำเนินการฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องราชทัณฑ์มีความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างสุจริตภายหลังพ้นโทษ ทั้งนี้ การฝึกวิชาชีพการให้บริการทำความสะอาดดังกล่าว เป็นการฝึกงานด้านบริการสังคม และเป็นการส่งเสริมให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ได้ฝึกการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายคืนคนดีสังคมและนโยบายเสาหลักสู่อนาคตราชทัณฑ์ (Key Foundations) ของกรมราชทัณฑ์ คือ การส่งต่อผู้พ้นโทษและลดการกระทำผิดซ้ำ และนอกจากนี้ในระหว่างการฝึกวิชาชีพดังกล่าว ยังทำให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ได้รับรางวัล และสามารถนำไปใช้จ่ายระหว่างต้องโทษหรือนำไปเป็นทุนภายหลังพ้นโทษได้เป็นอย่างดี

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 423 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน