ชวนเที่ยวงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี 2566 “วิถีน้ำ วิถีนนท์ ยลสายชล สองฝั่งเจ้าพระยา สักการะมหาเจษฎาบดินทร์”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 414 ครั้ง

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานแถลงข่าว “การจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี 2566” โดยมี พันตำรวจเอก ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี, นายเล็ก นารี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี, นายสุริยัน บุญยมโนนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี และ นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมแถลงข่าวฯ ณ อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ต.บางศรีเมือง จ.นนทบุรี

งานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี 2566 จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ในฐานะผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งยวดต่อประเทศไทย และจังหวัดนนทบุรี โดยในปีนี้ งานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม – วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ณ อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตำบลบางศรีเมือง และบริเวณท่าน้ำนนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด วิถีน้ำ วิถีนนท์ ยลสายชล สองฝั่งเจ้าพระยา สักการะมหาเจษฎาบดินทร์ ซึ่งจังหวัดนนทบุรี บูรณาการร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้

(1) เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ประชาชนเกิดความรักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

(2) เพื่อให้ประชาชนจังหวัดนนทบุรีเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และมรดกของชาติ

(3) เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นที่แพร่หลายของประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

(4) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่นให้มีบทบาทในการพัฒนางานด้านศิลปะวัฒนธรรม และประเพณี

(5) เพื่อส่งเสริมอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

ภายในงาน ผู้มาร่วมงานสามารถแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เพื่อร่วมสัมผัสเสน่ห์อันงดงามของนนทบุรีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ใกล้กรุงเทพมหานครที่ยังคงอัตลักษณ์ความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทย ในลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรม ที่ผสมกลมกลืนอย่างลงตัว และยังคงอยู่ในปัจจุบันของจังหวัดนนทบุรี รวมไปถึงกิจกรรมอันหลากหลายที่จังหวัดนนทบุรีได้เตรียมไว้ พร้อมการประดับประดาด้วยอุโมงค์ไฟภายในอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่มีความสวยงาม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา อากาศเย็นสบาย เหมาะแก่ผู้ที่มาเดินชมเที่ยวงานในยามบ่ายถึงยามค่ำคืน โดยภายในงานแบ่งออกเป็น สถานีต่างๆ มากมาย ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่

• การจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม CPOT ณ สถานี ลานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา

• กิจกรรม มีจุด Check in ณ สถานี  Street Art ภาพสามมิติใต้สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ ซึ่งเป็นจุดทางเข้าเชื่อมต่อทางเข้างานในอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก สามารถชมความสวยของการแสดง Light Art ภายใต้แนวคิดวิถีน้ำ วิถีนนท์

• การแสดงทางวัฒนธรรมการละเล่นของไทย ณ สถานีท้องถิ่นนนทบุรี

• จุดถ่ายภาพกับป้อมทับทิมจำลอง ณ สถานีเมืองจำลองท้องถิ่นนนทบุรี

• ชมการแสดง แสง สี เสียง พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3

• กิจกรรมการจำหน่ายสลาก นิทรรศการ ร่วมสนุกสนานกับกิจกรรมเวทีรำวง ที่จะพาทุกท่านพบกับรำวงย้อนยุค ณ สถานีกาชาดและชมรมแม่บ้านมหาดไทย

• กิจกรรมสถานี OTOP นำของดี ของเด่น ของนนทบุรี มาจัดแสดงและจัดจำหน่าย และการเชิญชุมชนท่องเที่ยวในนนทบุรีมามีส่วนร่วมในงาน

• การจัดจำหน่าย อาหาร ขนม เครื่องดื่ม ของกิน ของใช้ และบริการให้เช่าชุดไทย ณ สถานี ตลาดย้อนยุค

• สถานีพืชสวนครัว ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ณ สถานีลานเกษตร

• สถานีอุโมงค์ไฟ โดยประดับตกแต่งภายในบริเวณงานให้สวยงาม และสถานีเมืองจำลองถิ่นนนทบุรี

• สถานี ธนาคารชุมชน ที่จะมาให้คำปรึกษา การแก้ปัญหาหนี้สิน

• การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์และนิทรรศการของเรือนจำจังหวัดนนทบุรี จากสถานี เรือนนนท์

• การจัดแสดงรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และให้คำปรึกษาเรื่องการใช้พลังงานทางเลือก ของ สถานี พลังงาน

ขอเชิญทุกท่านมาชม มาเที่ยว มาร่วมสัมผัสบรรยากาศอันงดงาม ภายใต้แสงไฟอันงดงามตระการตา ภายในสวนสวยติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมชมแสงไฟอันงดงามของสะพานมหาเจษฎาบดินทร์ทรานุสรณ์ ในงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี 2566 วิถีน้ำ วิถีนนท์ ยลสายชล สองฝั่งเจ้าพระยา สักการะมหาเจษฎาบดินทร์ ณ อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตำบลบางศรีเมือง และบริเวณท่าน้ำนนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี โทร. 02-280-1348

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 414 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน