ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 350 ครั้ง

ผู้บัญชาการทหารเรือ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นางจตุพร ชมเชิงแพทย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติงานและบำรุงขวัญกำลังใจแก่กำลังพล โดยมี พลเรือโท อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 และ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ภาค 3 ให้การต้อนรับ

ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ และได้กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยเน้นย้ำเรื่องการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย และการรักษาทรัพยากรของชาติทางทะเล ซึ่งมีใจความว่า “ผมขอให้กำลังพลทุกนาย ร่วมมือกันเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เพื่อช่วยกันปกป้องและรักษาทรัพยากรทางทะเลด้านการประมงให้มีความมั่นคงและยั่งยืน เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ผมมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เคยได้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกำลังรบแห่งนี้ และทราบเป็นอย่างดีถึงความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในพื้นที่ ซึ่งผมรู้สึกชื่นชม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายจะให้ร่วมมือกับผมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือ ดำรงไว้ซึ่งเอกราช อธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นองค์พระประมุข รวมทั้งเตรียมกำลังรบให้มีความพร้อมที่จะรับสถานการณ์ ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตลอดเวลา ในส่วนของกองทัพเรือ จะให้ความช่วยเหลือท่าน ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างขวัญและกำลังใจ โดยให้การสนับสนุนด้านสวัสดิการแก่กำลังพลต่อไป”

สำหรับทัพเรือภาคที่ 3 มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการป้องกันราชอาณาจักร และรักษาความมั่นคง รวมทั้งผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบจากภัยคุกคามต่าง ๆ และดำเนินการเกี่ยวกับการฐานทัพ การป้องกันพื้นที่ การสารวัตรทหาร ด้านกิจการพลเรือน และการควบคุมเรือพาณิชย์ตามที่กองทัพเรือมอบหมาย อันได้แก่ รับผิดชอบด้านทะเลอันดามัน รวมพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 6 จังหวัด ดังนี้ คือ ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง กระบี่ และ สตูล

ต่อมา ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือร่วมรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจ รวมถึงอุปสรรค และข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานทุกหน่วยของทัพเรือภาคที่ 3  จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคาร กองบัญชาการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ทั้งนี้ ส่วนศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 มีหน้าที่ อำนาจ และการรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือประโยชน์อื่นใดในเขตทางทะเลไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยรับผิดชอบในพื้นที่ด้านทะเลอันดามัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านทรัพยากร หรือด้านสิ่งแวดล้อม โดนเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของ ศรชล. ซึ่งประกอบด้วย 7 หน่วยงาน อันได้แก่ กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลฯ กองบังคับการตำรวจน้ำ และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 350 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน