โครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ 30

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 316 ครั้ง

วันนี้ (25 มี.ค.66) นางธนิกา สุคนธมัต ภริยา พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในฐานะ ประธานฝ่ายภูมิภาค สมาคมภริยาทหารเรือ และ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแด่น้องผู้มีความหวังปีที่ 30 ณ อาคารมารีนฮอลล์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นายวิศิษฐ์ เดชกำธร ประธานกองทุนเพื่อเพื่อน และผู้บริหารของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ

     ในปัจจุบัน เด็กกำพร้า เด็กพิการ เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้เพิ่มจำนวนมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาครอบครัว อันเป็นส่วนสำคัญที่สุดของสังคม การให้โอกาสแด่เด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ ให้ความรู้ประสบการณ์ ความหวังในชีวิต ด้วยความเมตตา กรุณาจากสังคมรอบข้าง จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการให้ความรู้และประสบการณ์ รวมถึงการให้ความหวังในชีวิตด้วยความเมตตาจากสังคมจึงถือเป็นการแก้ปัญหาสังคมได้ในระดับหนึ่ง

     ทั้งนี้ กองทัพเรือ  ร่วมกับ กองทุนเพื่อเพื่อน องค์กรเด็ก และภาคเอกชน ได้จัดให้มีโครงการแด่น้องผู้มีความหวังขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นครั้งที่ 30 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ถึง 27 มีนาคม 2566 โดยการนำเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส เด็กพิการซ้ำซ้อน และเด็กกำพร้า รวมถึงเจ้าหน้าที่และผู้ดูแล จำนวน 799 คน จากองค์กรต่าง ๆ ทั่วประเทศกว่า 20 แห่ง มาเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย มูลนิธิสานฝันสันติภาพ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านนามน อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิบ้านขอบพระคุณ ปากเกร็ด ศาลาธรรมะชุมชนคลองเตย สถานสงเคราะห์เด็กคาร์มิลเลียนโซเชียลเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงราย มูลนิธิธรรมานุรักษ์กาญจนบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก – มูลนิธิเด็กจังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ บ้านตะวันยิ้มออทิสติกจังหวัดอุตรดิตถ์ มูลนิธิคุณพ่อเรย์พระมหาไถ่ พัทยา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการ ศูนย์อนุรักษ์ดนตรีไทยยุวชนรักษ์ไทย เครือข่ายเยาวชนจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กจังหวัดระยอง มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออก โรงเรียนห้วยจะค่าน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

     นอกจากนั้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีอาสาสมัครทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอาสาสมัครจากกลุ่มประเทศอาเซียน ให้ความสนใจเข้าร่วมในการดูแลเด็กด้อยโอกาส ประกอบด้วย อาสาสมัครชาวไทย 57 คน อาสาสมัครชาวสวีเดน  2 คน

     สำหรับกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วย งานเลี้ยงต้อนรับ การสาธิตวิธีเล่นน้ำทะเลอย่างปลอดภัย ก่อนให้เด็ก ๆ ลงเล่นน้ำทะเล โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองทัพเรือให้ความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ อาทิเช่นการนำชมเรือรบ กิจกรรมนักดับเพลิง อาชาบำบัด การสอนเทคนิคการเล่นฟุตบอล นอกจากนั้นจะมีการออกร้านอาหาร เครื่องดื่ม ของหวาน จากผู้มีอุปการคุณ บริษัท ห้างร้าน หน่วยราชการ ให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประทาน รวมถึงการแสดง เกมและกิจกรรมนันทนาการ อื่นๆ ตลอดการจัดโครงการฯ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 316 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน