วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จับมือ สมาคมชาวเพชรบุรี เซ็น MOU สร้างความร่วมมือผลักดันกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อชาวเพชรบุรี

FacebookFacebookXTwitter … อ่านเพิ่มเติม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จับมือ สมาคมชาวเพชรบุรี เซ็น MOU สร้างความร่วมมือผลักดันกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อชาวเพชรบุรี