เปิดตัวเลือดใหม่นักกู้ภัยทางน้ำทางทะเล “บิ๊กปาน” ประธานมอบปีกเชิดชูเกียรติรุ่นที่ 1

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 148 ครั้ง

          พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม อดีตโฆษกกองทัพเรือ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมาย “นักกู้ภัยทางน้ำทางทะเล” และมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สำเร็จหลักสูตรนักกู้ภัยทางน้ำทางทะเล (RESCUE SWIMMER) ของชมรมกู้ภัยทางน้ำทางทะเล (SEA RESCUE) โดยมี นาวาเอก พรพิชิต สุวรรณศิริ ผอ.โรงเรียนนาวิกเวชกิจ กรมแพทย์ทหารเรือ เรือเอก ดร.ฐาพล สมสกุล ประธานชมรมกู้ภัยทางน้ำทางทะเล ผอ.หลักสูตรและอำนวยการฝึก คณะครูฝึก และนักเรียนผู้สำเร็จการฝึก พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี ณ หอประชุม โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ กรุงเทพฯ

          เรือเอก ดร.ฐาพล เปิดเผยถึงเจตนารมณ์ว่า เริ่มแรกต้องการช่วยบรรเทาภัยพิบัติทางน้ำทางทะเลที่มีความรุนแรงและมีความถี่ที่เพิ่มขึ้นภายใต้เหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้ว ทั้งจากคลื่นความร้อนสุดขั้ว การพังทลายของระบบนิเวศปะการัง ระดับน้ำทะเลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก 15% กระทั่งยกระดับกลายเป็นวิกฤติสภาพภูมิอากาศของโลก ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม หรือพายุ ได้สร้างความสูญเสียชีวิต เกิดความเสียหายมหาศาลที่ไม่อาจประเมินค่าหรือทดแทนได้ด้วยการชดเชยผลประโยชน์อื่นๆ จึงมีปณิธานก่อตั้งชมรมฯ และสร้างหลักสูตรเกี่ยวกับการกู้ภัยทางน้ำทางทะเลขึ้น

          วัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตนักกู้ภัยทางน้ำทางทะเลให้มีทักษะความเชี่ยวชาญ สามารถตอบโต้ต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทางทะเลได้อย่างทันท่วงทีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้ความร่วมมือกับเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย (TNDR) เพื่อให้ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาทักษะการกู้ภัยทางน้ำทางทะเลให้กับอาสาสมัครผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ที่มีทั้งข้าราชการพลเรือน ทหารเรือ ทหารบก ทหารอากาศ ตำรวจ และอาสาสมัครมูลนิธิการกุศลหลายแห่ง ได้อุทิศตนเข้าร่วมการฝึกที่หนักหน่วงระหว่างวันที่ 16 – 19 พ.ย.65 ในพื้นที่การฝึกทั้งภาคบก และภาคทะเล ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จนบรรลุเป้าหมายสำเร็จการฝึกเป็นรุ่นที่ 1

          “ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมจัดการฝึกในรุ่นที่ 2 สร้างศักยภาพที่ต่อเนื่อง เบื้องต้นอาจเป็นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยนำร่องโมเดลจังหวัดชายทะเลที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นกำลังภาคจิตอาสาสนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่น เสริมสร้างพื้นที่เศรษฐกิจชายทะเลที่เข้มแข็งเพิ่มความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวทะเลไทย” เรือเอก ดร.ฐาพล กล่าวย้ำเป้าหมายต่อไป

          โอกาสเดียวกันนี้ เรือเอก ดร.ฐาพล กล่าวด้วยว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้กระทำคุณประโยชน์ที่ได้สนับสนุนหลักสูตรฯ โดยคณะกรรมการชมรมฯ ได้พิจารณามอบเครื่องหมาย นักกู้ภัยทางน้ำทางทะเลกิตติมศักดิ์ และใบประกาศนียบัตร ให้ทุกท่านที่ผ่านการเลือกสรรจากการให้ความช่วยเหลือชมรมฯ ในด้านต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์และซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งในความเสียสละของท่าน และต้องขอขอบคุณข้าราชการจิตอาสา และอาสาสมัครทุกคน ทุกหน่วยงาน ทุกสังกัดที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมฝึกทักษะการกู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำทางทะเลในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ที่สำคัญเราทุกคนต้องช่วยกันกอบกู้วิกฤติสภาพภูมิอากาศในวันนี้เพื่อสร้างโลกที่ปลอดภัยและยั่งยืนของทุกคนในอนาคต

          ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศ “นักกู้ภัยทางน้ำทางทะเล” และ “นักกู้ภัยทางน้ำทางทะเลกิตติมศักดิ์” นับเป็นเกียรติยศ RESCUE SWIMMER รุ่นที่ 1 โดยถือเป็นบุคคลที่ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติโดยรวม อีกทั้งเป็นผู้มีคุณูปการในการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของชมรมฯ และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที สามารถตอบโต้ต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทางน้ำทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพทันสถานการณ์

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 148 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน