ชวนร่วมงาน “สมโภชพระอาราม 195 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร” เสน่ห์วันวาน เทศกาลงานวัด 13-15 ม.ค. นี้

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 636 ครั้ง

          “สมโภชพระอาราม 195 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร” เสน่ห์วันวาน เทศกาลงานวัด ชม ชิม ช้อป ของดีของชุมชนกว่า 100 ร้านค้า ระหว่างวันที่ 13 – 15 ม.ค. นี้

          วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ผสานความร่วมมือกับ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา สำนักงานอาชีวศึกษา มูลนิธิสิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ ชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสาน จัดงาน “สมโภชพระอาราม 195 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร” เสน่ห์วันวาน เทศกาลงานวัด เสน่ห์กะดีจีน-คลองสาน ชิมอาหารท้องถิ่น ชมศิลปินร่วมสมัย เที่ยวงานปลอดภัย ใส่ใจรักษ์โลก เทศกาลร้านอาหารอร่อย ของเด็ดและดี ร้านค้าชุมชนกว่า 100 ร้านค้า และร่วมชมการแสดงทางวัฒนธรรมอีกมากมาย อีกทั้งยังเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลตลอดปี 2566 ต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 23.00 น. งานนี้นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ จะได้ร่วมอิ่มบุญ อิ่มใจ กับกิจกรรม ภายในงานตลอด 3 วัน 3 คืน ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่

          วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร จัดเป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร ที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) เมื่อครั้งเป็นเจ้าพระยาพระคลัง ว่าที่กรมท่า และพระสมุหกลาโหม ได้อุทิศสวนกาแฟสร้างเป็นวัดขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2371 และได้ถวายเป็นอารามหลวงในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 และได้รับพระราชทานนามว่า “วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร” จนถึงปัจจุบันมีอายุ 195 ปี ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์รวมทางวัฒนธรรมของชาวไทย ย่านกะดีจีน ฝั่งธนบุรี ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นชุมชน 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ ได้แก่ พุทธเถรวาท พุทธมหายาน คริสต์ และอิสลาม แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสามัคคี ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี จึงถือเป็นย่านประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

          โดยภายในงานสมโภชพระอาราม 195 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร จัดเต็มด้วยกิจกรรมมากมาย ทั้งกิจกรรมทางด้านศาสนา เสริมสิริมงคลให้กับชีวิตและครอบครัวต้อนรับปีใหม่ 2566 ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุบนพระมหาเจดีย์ ชมความงดงามพร้อมลอด พระบรมธาตุมหาเจดีย์ และพรินทร์ปริยัติธรรมศาลา หนึ่งเดียวของไทย ที่คว้ารางวัลยอดเยี่ยมระดับโลกจาก UNESCO รวมถึงสักการะ พระพุทธนาค ในพระวิหาร พระพุทธธรรมวิเชษฐศาสดา พระประธานในพระอุโบสถ พระพุทธนาคปรกพันปี ในพิพิธภัณฑ์ พระพุทธรูปหยกขาว (ปางปฐมเทศนา) หลวงพ่อแขกในเขามอ และขรัวแก้ว ด้านหลังพระอุโบสถ กิจกรรมด้านวัฒนธรรม ฟังการเสวนา 3 ศาสนา โดยพระพรหมบัณฑิตและผู้นำศาสนาต่าง ๆ พร้อมรับชมการประกวดและการแสดงทางด้านวัฒนธรรม การประกวดอาหาร 3 ศาสน์ และร่วมย้อนวันวานถิ่นปลูกกาแฟ กับโรงคั่วรั้วเหล็ก ในบรรยากาศงานวัดร่วมสมัย และเพลิดเพลินกับเกมงานวัดอีกมากมาย

          พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาส วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ให้ข้อมูลว่า “งานสมโภชวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารครบ 195 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมาทำกิจกรรมร่วมกัน นึกถึงบุพการีที่มีอุปการะคุณต่อวัด เพื่อจะได้รักษาดูแลวัดวาอารามให้เจริญก้าวหน้า มีบทบาทต่อสังคมต่อไป และเมื่อมารวมกันแล้ว ร่วมกันฉลองแล้วก็มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่วัดและสังคม โดยเฉพาะเป็นการแสดงออกซึ่งความร่วมมือของ 3 ประสาน ที่เราเรียกว่า บ้าน วัด ราชการ โดยบ้านนี้นอกจากชุมชนรอบวัด 6 ชุมชน ทั้งวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ตามด้วยชุมชนวัดกัลยาณมิตร ชุมชนวัดบุปผาราม ชุมชนโรงพราหมณ์ และชุมชนมัสยิดกุดีขาวที่เป็นอิสลาม รวมถึงชุมชนกะดีจีนที่เป็นคริสต์ที่รวมตัวกันเป็นย่านกะดีจีนแล้ว และยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเอกชนอย่าง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแกนนำ ยกตัวอย่าง เช่น ด้านวัฒนธรรมที่จัดร่วมกัน คือการสมโภชพระอารามนี้ ที่เริ่มต้นเมื่อปี 2558 จนติดตลาดมาจนถึงปัจจุบัน มีขนมและอาหารที่ขึ้นชื่อของคนในชุมชนมาวางจำหน่ายโดยที่วัดไม่คิดค่าใช้จ่าย ทำเช่นนี้มากว่า 10 ปี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง

          โดยมีผู้นำชุมชนเป็นคนสำคัญในการประสานงาน จากชุมชนกะดีจีนได้พัฒนาไปถึงคลองสาน กลายเป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนตัวอย่างของทางกรุงเทพมหานคร ส่วน วัด หมายถึงศาสนสถาน ซึ่งรวมทั้งพุทธศาสนาศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ ได้เข้ามามีส่วน โดยเฉพาะชุมชนที่นับถือทั้งสามศาสนา ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งในแง่ของสินค้าและบริการคือเราเปิดโอกาส ให้ชาวบ้านได้มาขายของ โดยที่วัดไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งอาหารของทุกศาสนาและอื่นๆ ส่วนราชการ อย่างครั้งนี้ก็มีกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา ได้เข้ามาร่วมกันจัดงานวัดแบบย้อนวันวานขึ้น ได้สนับสนุนกิจกรรมมากมาย แล้วราชการอื่นก็ทำแบบเดียวกันเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางเพื่อทำกิจกรรมสู่สังคม พอถึงเวลานี้เจ้าบ้านคือชุมชนรอบวัดก็กระตือรือร้นที่จะมานำเสนอสิ่งดีๆ คนที่เป็นแฟนคลับเขาก็มากัน และที่สำคัญก็คือ เป็นบรรยากาศ ที่สงบ เพราะว่ามุ่งให้คนมีความสุข ไม่ได้มุ่งในเรื่องอื่น เมื่อจัดงานโดยเฉพาะหลังโควิดน่าจะเป็นโอกาสครั้งแรกที่หลายฝ่ายอยากมาร่วมงาน”

          คุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า “การจัดงานในครั้งนี้ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน วัด ชุมชน ผู้นำศาสนา มูลนิธิสิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และเครือข่ายภาคประชาสังคม ที่สะท้อนได้ถึงพลังความร่วมมือและความเข้มแข็ง ของชุมชนทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อีกทั้งการจัดงานยังมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างโอกาส และรายได้ให้กับคนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคน รวมทั้งส่งเสริมนำ soft power ในมิติศาสนาและวัฒนธรรมสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ ผ่านกลไกพลัง “บวร” บ้าน วัด/ศาสนสถาน โรงเรียน/ราชการ โดยใช้วัด/ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม การจัดงานในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวจะได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา เช่น สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ภายในวัดประยุรวงศาวาส และกิจกรรมด้านวัฒนธรรม เช่น การแสดงทางวัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ภายในงาน”

          คุณสุรพล เศวตเศรนี ประธานโครงการพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นย่านกะดีจีน-คลองสาน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสมโภชวัดในวาระครบรอบ 195 ปี อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 และร่วมกันอนุรักษ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนที่มีความหลากหลาย โดยการผสานความร่วมมือของหลายภาคส่วน อันได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา มูลนิธิสิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และที่สำคัญคือพี่น้องชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสาน ที่ได้ร่วมกันจัดงาน สมโภชพระอาราม 195 ปี วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร ขึ้น จึงเป็นการสะท้อนถึงความร่วมมือร่วมใจที่จะสร้างสรรค์ และพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง อันจะเป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนที่เป็นรูปธรรมอย่างดียิ่ง

          โดยงานสมโภชพระอาราม 195 ปีนี้ นับเป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เป็นงานที่ พี่น้องชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสาน และพุทธศาสนิกชนต่างรอคอย เนื่องจากในปี 2564 และ 2565 เราได้งดการจัดงาน เพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งการจัดงานในปีนี้ มีในวันที่ 13 – 15 มกราคม 2566 รวม 3 วัน ทุกท่านจะได้เพลิดเพลินกับเสน่ห์วันวาน เทศกาลงานวัดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอัตลักษณ์ของชุมชนกะดีจีน-คลองสาน ได้อุดหนุนสินค้าชุมชน ทั้งอาหารท้องถิ่น ของเด็ด ของดี จากร้านค้าชุมชนกว่า 100 ร้านค้า ร่วมชมการแสดงทางวัฒนธรรมอีกมากมาย และที่สำคัญงานนี้ยังเป็นการจัดงานแบบใส่ใจรักษ์โลก เพราะเรามีจิตอาสา น้อง ๆ นักศึกษา ย่านธนบุรี มาช่วยกันคัดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล รวมถึงประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะที่ถูกวิธีให้กับนักท่องเที่ยวในงานอีกด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้ทั้งความเป็นสิริมงคล และอิ่มเอมใจไปกับมหรสพ อีกทั้งการแสดงมากมายในงาน”

          ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์และความเคลื่อนไหวได้ที่ www.watprayoon.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร โทร 02-4661693

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 636 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน