สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 268 ครั้ง

          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรการบรรเลงดนตรี ของนิสิต นักศึกษา ประกอบบทพระราชนิพนธ์ ชุด “นเรนทราทิตย์ วีรกษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรม” ทรงซอกันตรึมร่วมกับนิสิต นักศึกษา และพระราชทานพระราชดำรัสแก่นักดนตรีไทยและผู้ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 ต่อจากนั้นทรงทอดพระเนตรการบรรเลงดนตรี เพลง “ชื่นชุมนุมกลุ่มดนตรี” โดย นิสิตนักศึกษาวงมหาดุริยางค์ไทย และ เพลง “โหมโรงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดย ครูดนตรีไทย จากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 ผ่านระบบออนไลน์ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

          งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน” มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นเจ้าภาพจัดงาน ในวันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2565  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสดุดี เทิดพระบารมีมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านดนตรีไทยของสถาบันอุดมศึกษาและร่วมกันอนุรักษ์เผยแพร่ดนตรีไทย ในหมู่ นิสิต นักศึกษา และประชาชน ให้คงอยู่เป็นมรดกวัฒนธรรมไทยสืบไป มีคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 89 สถาบัน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนกว่า 2,000 คน

          กิจกรรมภายในงานตลอดระยะเวลาทั้ง 3 วัน ประกอบไปด้วย การบรรเลงดนตรีไทยเดี่ยวสถาบัน จำนวน 46 ชุด ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา และห้องประชุมช่อราชพฤกษ์ อาคารอเนกคุณาคาร การแสดงดนตรีไทยกลุ่มสถาบัน จำนวน 17 ชุด ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ การบรรเลงดนตรี ของนิสิต นักศึกษาประกอบบทพระราชนิพนธ์ ชุด “นเรนทราทิตย์ วีรกษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรม” การแสดงเพลง “ชื่นชุมนุมกลุ่มดนตรี” โดย นิสิตนักศึกษาวงมหาดุริยางค์ไทย การแสดงเพลง “โหมโรงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยครูดนตรีไทย จากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 การบรรเลงดนตรีวงออร์เคสตร้า การแสดงจากวงดนตรีเฟื่องฟ้าขาว โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม แชมป์รายการชิงช้าสวรรค์ 2022 และพิธีส่งมอบตราสัญลักษณ์และการแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เจ้าภาพงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 46 ต่อไป

ธีรยุทธ์ ชำนาญกอง จ.บุรีรัมย์ รายงาน   

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 268 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน