“ราชทัณฑ์” ลงมติลงโทษ “ไล่ออก-ปลดออก-ให้ออก” 9 ผู้คุมกระทำผิดวินัย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 594 ครั้ง

          วันที่ 22 ธ.ค.65 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึง ผลการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมราชทัณฑ์ (อ.ก.พ.) ครั้งที่ 8/2565 พิจารณาลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย มีพฤติการณ์ที่เสื่อมเสีย ทำให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ โดยที่ประชุมมีมติลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย รวมทั้งสิ้น 9 ราย (ไล่ออกจากราชการ 2 ราย ปลดออกจากราชการ 3 ราย ให้ออกจากราชการ 1 ราย และลดเงินเดือนร้อยละ 4 จำนวน 3 ราย) จากหลายกรณี ได้แก่ (1) กรณีอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น โดยมีพฤติการณ์เรียกรับเงินจากญาติผู้ต้องขัง (2) กรณีขาดราชการติดต่อกันเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร (3) กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ แบบแผนของทางราชการจนเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง และ (4) กรณีมีมลทินมัวหมอง

          นายอายุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นตั้งใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ได้มอบนโยบาย เหลียวหลังแลไกล : 6 เสาหลักสู่อนาคตราชทัณฑ์ (Key Foundations) เพื่อวางรากฐานการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของบุคลากรเจ้าหน้าที่ และการสร้างความโปร่งใสโดยยึดหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล ดังนั้น ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า กรมราชทัณฑ์จะไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ พร้อมที่จะลงโทษบุคลากรเจ้าหน้าที่ขั้นเด็ดขาด หากพบว่าได้กระทำผิดจริง ซึ่งการที่กรมราชทัณฑ์ได้รับคะแนน ITA (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ) สูงเป็นลำดับที่ 2 ของประเทศ ได้แสดงให้เห็นแล้วว่ากรมราชทัณฑ์ตั้งใจจริงที่จะสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนและสังคมตรวจสอบได้

          ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์รายใดกระทำผิด หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด สามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้โดยตรง ผ่านทางเว็บไซต์ http://protect.moj.go.th หรือ อีเมล์ doc.anti.secretary@gmail.com หรือทางโทรศัพท์ 0-2967-2222

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 594 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน