โฆษกศาลฯ เผยผลการนับคะแนนการเลือก ก.บ.ศ. ประจำชั้นศาลฎีกา-อุทธรณ์-ชั้นต้น

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 400 ครั้ง

          นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า วันนี้ (1 ธ.ค. 65) สำนักงานศาลยุติธรรม ได้ดำเนินการตรวจนับคะแนนการเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ให้ดำรงตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ ชั้นศาลฎีกา ชั้นศาลชั้นอุทธรณ์ และชั้นศาลชั้นต้น จำนวนชั้นศาลละ 4 คน ตามมาตรา 10 (2) (ก) (ข) (ค) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น 12 สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

          โดยคณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนในการเลือก ก.บ.ศ. ได้ตรวจนับบัตรลงคะแนน จากผู้พิพากษาทั่วประเทศที่ส่งกลับมายังสำนักงานศาลยุติธรรม ปรากฏผลผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น ก.บ.ศ.ดังนี้

ชั้นศาลฎีกา จำนวน 4 คน ได้แก่

1. นายกมล คำเพ็ญ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ได้ 2,384 คะแนน

2. นายวรวุฒิ ทวาทศิน ผู้พิพากษาศาลฎีกา ได้ 2,192 คะแนน

3. นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ รองประธานศาลฎีกา ได้ 2,071 คะแนน

4. นายอำนาจ โชติชะวารานนท์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ได้ 2,040 คะแนน

ชั้นศาลอุทธรณ์ จำนวน 4 คน ได้แก่

1. นายเอื้อน ขุนแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ได้ 2,830 คะแนน

2. นายสุรพล กล่อมจิตต์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ได้ 2,538 คะแนน

3. นางสุพิชญ์ กรอบคำ ประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ ได้ 2,055 คะแนน

4. นายเริงศักดิ์ วิริยะชัยวงศ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ ได้ 1,690 คะแนน

ชั้นศาลชั้นต้น จำนวน 4 คน ได้แก่

1. นายธนรัตน์ ทั่งทอง อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 ได้ 2,650 คะแนน

2. นายฉัตรชัย ไทรโชต อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง ได้ 2,488 คะแนน

3. นายสุวิชา สุขเกษมหทัย รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง ได้ 1,894 คะแนน

4. นายบุญเขตร์ พุ่มทิพย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ได้ 1,697 คะแนน

          ทั้งนี้ ก.บ.ศ. มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารราชการศาลยุติธรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับงานบริหารราชการและงานธุรการของสำนักงานศาลยุติธรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และประเพณีปฏิบัติของทางราชการศาลยุติธรรม

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 400 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน