บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย คว้า 3 รางวัลดีเด่น HR Excellence Awards 2022 จาก Human Resources Online ประเทศสิงค์โปร์

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 536 ครั้ง

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด และบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล 2022 HR Excellence Awards 3 รางวัล จากบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล Human Resources Online

ทั้งนี้ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ Gold ในสาขาความเป็นเลิศด้านการให้ความสำคัญกับความเท่าเทียม สนับสนุนและส่งเสริมผู้หญิงให้มีความก้าวหน้าในองค์กร (Excellence in Women Empowerment Strategy) และรางวัลชนะเลิศระดับ Gold ในสาขาความเป็นเลิศด้านการให้ความสำคัญกับการจัดสรรบุคลากรที่มีความเป็นเลิศ (Excellence in Talent Acquisition) และบริษัทเอสโซ่ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ Bronze ในสาขาความเป็นเลิศของกลยุทธ์ด้านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Excellence in CSR Strategy)

รางวัล HR Excellence Awards 2022 เป็นรางวัลระดับภูมิภาคที่จัดโดยสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสื่อด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับสากล มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกย่ององค์กรและบริษัทชั้นนำในประเทศไทยที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลยอดเยี่ยม ครอบคลุมทั้งในด้านการสรรหาบุคลากร การพัฒนาพนักงานและผู้นำองค์กร และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น โดยมีคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านทรัพยการบุคคลจากหลากหลายธุรกิจ และมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากวิสัยทัศน์และเป้าหมายองค์กร การดำเนินธุรกิจ และแนวทางการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรในมิติต่างๆ

บริษัท เอสโซ่ฯ และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อย่างครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้า เอสโซ่ โมบิล และเอ็กซอนโมบิล ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 536 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน