“ประจิน” เปิดอบรมหลักสูตร ตบอ. รุ่นที่ 1

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 872 ครั้ง

วันนี้ (12 พ.ย.65) พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วุฒิสภา เปิดอบรมและบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาองค์ความรู้นอกกรอบระบบการศึกษา สำหรับผู้บริหาร “หลักสูตร ตบอ. รุ่นที่ 1” ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 โดยมี นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำทีมผู้บริหาร ประกอบด้วย กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายกเทศมนตรี สมุทรสงคราม นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดอบรม และต้อนรับ

โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และ มหาวิทยาลัยเครือข่าย จัดอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้นอกกรอบระบบการศึกษา สำหรับผู้บริหาร “หลักสูตร ตบอ. รุ่นที่ 1” โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างหลักสูตรสำหรับพัฒนาองค์ความรู้นอกกรอบระบบการศึกษาสำหรับผู้บริหารหรือครูที่มีศักยภาพของ 5 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และมหาวิทยาลัยเครือข่าย 2) เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ให้มีสมรรถนะ ทักษะและมุมมองด้านการพัฒนา ต่อยอด ยกระดับด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่กว้างขวาง หลากหลาย และมีองค์ความรู้ใหม่ๆ รอบด้าน ทั้งด้านการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียน ผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ทุกระดับ เป็นคนดี มีความรู้ มีอาชีพสามารถสร้างรายได้ สร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัวได้

ผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 39 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัด 7 วิทยาลัย ประกอบด้วย 1) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 2) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 3) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 4) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 5) วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 6) วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และ 7) วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ระดับอุดมศึกษา และ 4 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และ 4) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ซึ่งโครงการนี้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ให้เกียรติเป็นประธานที่ปรึกษาหลักสูตร และ ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ เป็นที่ปรึกษาหลักสูตร รูปแบบการอบรมแบบผสมผสานออนไลน์และออนไซด์ หัวข้อการอบรมประกอบด้วย

• ทิศทางการศึกษาไทยศตวรรษที่ 21-22

• เทคโนโลยีอนาคตสู่ Society 5.0

• การสร้างเครือข่าย สร้างธุรกิจใหม่ ตามแนวทางไทย-จีน และไทย-ญี่ปุ่น

• พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิต

• ยานยนต์ EV ยนต์กรรมโลกอนาคต

• ทิศทางเศรษฐกิจยุคดิจิทัล/การเงินการคลังและตลาดหลักทรัพย์

• ทิศทางการผลิตระบบออโตเมชั่น สำหรับอนาคต

• กลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบด้านการค้ายุค ประเทศไทย 5G กับการศึกษา

• นวัตกรรมหุ่นยนต์เกษตร อุตสาหกรรมและการดำรงชีวิต

• ผู้บริหารอาชีวศึกษากับความพอเพียงตามศาสตร์พระราชา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 872 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน