สมาพันธ์ CTJ ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2565

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 188 ครั้ง

นายมงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 4/2565 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญหลายเรื่อง อาทิ ผลการประชุมสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ที่เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย, กรอบการวางแผนการทำงานของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และกิจกรรมที่สำคัญขององค์กรสมาชิกฯ  

โดยมี นายสุวัฒน์ ทองธนากุล ที่ปรึกษา, นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล ที่ปรึกษา, นายอนันต์ นิลมานนท์ รองประธาน (สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย), นายภากร ยังแจ่ม เลขาธิการ (สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย), นางสาวปิยสุดา จันทรสุข เหรัญญิก (สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย), นายสมศักดิ์ ศรีกำเหนิด กรรมการ (สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย), นายสายัณห์ พรนันทรัตน์ กรรมการ, นายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ กรรมการ, นายกรวิวัฒน์ โพธิ์พรพัฒน์ กรรมการ (สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย), นายกฤตนวพรรณ วชิรบ้านกลาง กรรมการ (สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย), นางสาวปัทมา นามวงษา (เจ้าหน้าที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์), นางปนัดดา เหล่าชูวงศ์ และนายกฤษติน นิลมานนท์ เจ้าหน้าที่สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย) ร่วมประชุม ณ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (CTJ) อาคารสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญคือ กรรมการและที่ปรึกษาสมาพันธ์ ได้เข้าร่วมประชุมสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ซึ่งได้บันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) ในกรอบปฏิญญาบาหลี และรวมถึงการกำหนดแผนงานของสมาพันธ์ฯ ช่วงปี2023-2024 ซึ่งในส่วนของ CTJ ได้กำหนดที่จะให้มีการประกวดภาพข่าวของสื่อมวลชนในอาเซี่ยน ขณะที่ชาติสมาชิกสมาพันธ์ฯอื่นๆ ก็ได้มีการกำหนดแผนงานเช่นกัน โดยสปป.ลาว จะจัด Media trip เส้นทางเวียงจันทน์-หลวงพระบาง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือ สมาคมนักข่าวมาเลเซีย จัดเสวนาในเรื่อง “ผู้หญิงอาเซี่ยนในโลกของสื่อ” เป็นต้น

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาถึงความคืบหน้าในการดำเนินการต่างๆของสมาพันธ์ฯ เช่น การพัฒนาปรับปรุงที่ทำการของสมาพันธ์ฯ เป็นต้น

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 188 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน