นายกสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมเซ็น MOU-มอบทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักเรียนชายขอบ ตามพระราชดำริฯ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 362 ครั้ง

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา งานวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ “เครือข่ายปทุมวันร่วมพัฒนาอาชีวศึกษาสู่สถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรมไทย” ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

โดยได้รับเกียรติจาก นายสงวน บุญปิยะทัศน์ อดีตรองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา, นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ อาจารย์บุญชู สมบุญเพ็ญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

ด้าน นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 บรรยายหัวข้อ “ครูอาชีวศึกษากับการเรียนรู้ในยุคแห่งการเปลี่ยน แปลงนวัตกรรมและเทคโนโลยี (5G)” ให้แก่ผู้บริหารและคณาจารย์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมที่จะนำนวัตกรรมต่างๆ มาช่วยเสริมศักยภาพในการสอนให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนในอนาคต

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมเสวนาและนายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือนักเรียนชายขอบตามพระราชดำริฯ ณ ศูนย์การเรียนจังหวัดกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 362 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน