“อลงกรณ์” ลุยหนัก 2 วัน 19 ตำบล ดัน “เพชรบุรีโมเดล” นำร่องทั่วประเทศ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 174 ครั้ง

“อลงกรณ์” เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เร่งขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบล ลุยหนัก 2 วัน 19 ตำบล หวังใช้ “เพชรบุรีโมเดล” เป็นตัวอย่างนำร่องทั่วประเทศ

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับประเทศ พร้อมด้วย นายณฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตร และ ดร.เรืองแสง ห้าสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเพชรบุรีโมเดล ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 11 ตำบลวันนี้ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบลมีวัตถุประสงค์ในการสร้างการรับรู้แนวทางการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบลในจังหวัดเพชรบุรีและนโยบายโครงการสำคัญๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงเกษตรในส่วนภูมิภาค สำนักงานพาณิชย์จังหวัด อบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรแปลงใหญ่ ศพก.วิสาหกิจชุมชน ผู้แทน AIC และทีมอาสาสมัครเพชรบุรีโมเดล ฯลฯ เข้าร่วมประชุมในพื้นที่ 11 ตำบล ได้แก่ ตำบล ดอนยาง หนองขนาน หาดเจ้าสำราญ ประชุมที่วัดถิ่นปุรา ตำบลนาพันสามและหนองพลับ ประชุมที่วัดนาพรม ตำบลช่องสะแก บางจาน นาวุ้ง โพไร่หวาน ประชุมที่อบต.ช่องสะแก และ ตำบลโพพระ สำมะโรง ประชุมที่วัดลาดโพธิ์

นายอลงกรณ์ และคณะ มีกำหนดการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องในวันที่ 18 ตุลาคม ที่ตำบล บ้านแหลม บางครก ท่าแร้ง ท่าแร้งออก บางแก้ว ปากทะเล บางขุนไทร และแหลมผักเบี้ย ทั้งนี้ จะมีการประชุมครบทั้ง 8 อำเภอของเพขรบุรี ภายในเดือนนี้และเดือนหน้า

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า คณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบล อยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับชาติ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ทั้งนี้คณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบลเป็นกลไกใหม่ในการยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและหนี้สินของเกษตรกร โดยการผนึกพลังทุกภาคส่วนในหมู่บ้านตำบล โดยยึดหลักการพัฒนาโดยชุมชนเพื่อชุมชน เพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีศักยภาพมากขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยหวังว่าเพชรบุรีจะเป็นโมเดลต้นแบบนำร่องของทุกหมู่บ้านตำบลทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบลครบทั้ง 7,255 ตำบล ใน 76 จังหวัดแล้ว กลไกดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่เล็กที่สุดลึกที่สุดและสำคัญที่สุด

ก่อนหน้านี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรี และคณะ ได้จัดประชุมแบบทางไกล ร่วมกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมเพชรบุรี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบลกับ 93 ตำบล 8 อำเภอ เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา ถือเป็นการคิกออฟออกสตาร์ทที่เพชรบุรีเป็นจังหวัดแรก

จากนั้น วันที่ 11 ตุลาคม ได้จัดประขุมในระดับพื้นที่ตำบลต้นมะม่วง ตำบลหนองโสน ตำบลธงชัย ตำบลบ้านหม้อ และตำบลบ้านกุ่ม ที่อบต.บ้านหม้อ เป็นครั้งแรก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 174 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน