ครบรอบ 20 ปี กรมทางหลวงชนบท มุ่งมั่นยกระดับทางและสะพานทั่วทุกภูมิภาค ส่งเสริมเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งอย่างยั่งยืน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 918 ครั้ง

กรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 20 ปี มุ่งมั่นสานต่อภารกิจยกระดับทางและสะพานทั่วทุกภูมิภาค ส่งเสริมเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 20 ปี โดยมี นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ โฆษกประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมงาน และมี นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท ให้การต้อนรับ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ณ กรมทางหลวงชนบท

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ดำเนินงานสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติครบ 20 ปี ได้ร่วมกันทำงาน พัฒนาเส้นทาง นำความเจริญสู่ท้องถิ่นพร้อมเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางทั่วทั้งประเทศให้เชื่อมถึงกัน ซึ่งได้มอบหมายให้ ทช. เร่งรัดดำเนินการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนระหว่างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงท้องถิ่น ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ สถานีขนส่งผู้โดยสาร เขตเศรษฐกิจพิเศษ และโครงการในพระราชดำริเข้าด้วยกันให้ครบถ้วนภายในปี 2579 บนพื้นฐานการดำเนินงานที่จะต้องเป็น “ทางสบาย สภาพไร้หลุมบ่อ” “ทางสวยงาม เรียบร้อยสะอาดตา” “ทางไม่หลง ประชาชนเดินทางได้อย่างมั่นใจ” และ “ทางปลอดภัย เพื่อลดจุดเสี่ยงอันตรายในการเกิดอุบัติเหตุ” รวมถึงให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา ทช. มีผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ 90.93% และขอให้พัฒนาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อไปสู่เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณกระทรวงคมนาคมที่ 100% พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ขอให้เร่งรัด การพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ทางแก่ประชาชน เช่น การพัฒนาโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง เป็นต้น

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ทช. สำหรับการพัฒนาโครงการต่าง ๆ จะต้องทำการศึกษาในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดจนถึงขั้นตอนการบำรุงรักษา โดยคำนึงถึงปัจจัยรอบด้านอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งยังต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งเน้นยำเรื่องการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนในสถานการณ์อุทกภัย สำหรับการศึกษาดูงานในต่างประเทศทุกครั้ง จะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อนำกลับมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติ และขอให้บุคลากรของ ทช. ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการพัฒนาเส้นทางนำความเจริญสู่ท้องถิ่น เชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางทั่วประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญ มั่นคง และสร้างความสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบโล่รางวัลหน่วยงานที่มีการผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดีเด่น มอบรางวัลแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่นของหน่วยงาน ประจำปี 2565 มอบรางวัลทุนการศึกษาและมอบโล่รางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์ 20 ปี ของ ทช. พร้อมเปิดผ้าแพรคลุมป้าย ทช. ณ อาคาร 2 อีกด้วย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 918 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน