ปธ.สมาพันธ์ นสพ.ฯ เชิญคณะกรรมการร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2565

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 530 ครั้ง

นายมงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นายอนันต์ นิลมานนท์ รองประธานสมาพันธ์ฯ, นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ที่ปรึกษาฯ, นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล ผอ.สมาพันธ์ฯ, นายภากร ยังแจ่ม เลขาธิการฯ, นายสุรชัย วิเศษโสภา, นายสมศักดิ์ ศรีกำเหนิด, น.ส.สุพัตรา สมถวานิช, น.ส.ปิยสุดาจันทรสุข, นายอนุกูล จาโรทก, นายชัยยศ ศิริสวัสดิ์, น.ส.ปัทมา นามวงษา เจ้าหน้าที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ น.ส.ปนัดดา เหล่าชูวงศ์ เจ้าหน้าที่สมาพันธ์ฯ จดบันทึกการประชุม ร่วมประชุม ณ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (CTJ) อาคารสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

โดยนายมงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์ฯ ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ ที่ให้เกียรติมาร่วมการประชุมในครั้งนี้ พร้อมแจ้งถึงปัญหาระหว่างสื่อมวลชนอาชีพ กับสื่อพลเมือง ซึ่งปัจจุบันนี้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนแยกแยะไม่ออกว่าสื่อใดคือสื่อหลัก สื่อใดคือสื่อพลเมือง ซึ่งไปจดเว็บไซต์และตั้งชื่อสื่อต่างๆ ในรูปแบบของสื่อออนไลน์ ส่งผลให้เกิดปัญหาและทำให้ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างเข้าใจผิด จึงขอแจ้งให้คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ช่วยสอดส่องและเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ทราบถึงองค์กรสื่อต่างๆ ได้อย่างชัดเจน 

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันสื่อออนไลน์ ที่มาในรูปแบบของนักธุรกิจ เข้ามาสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการ ทำให้มีการเข้าใจผิดและคลาดเคลื่อน ซึ่งการสื่อสารเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ ค่อนข้างที่จะฉับไว ดังนั้น จึงอยากให้สมาชิกของสมาพันธ์ฯ ช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อให้องค์กรสื่ออาชีพ สามารถดำรงไว้และเป็นองค์กรหลัก ให้กับสังคมและประชาชนสืบต่อไป 

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 530 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน