ผบ.ทร. เปิดงาน “นาวีวิจัย 2022 วิจัย พัฒนา พึ่งพาตนเอง มุ่งสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 954 ครั้ง

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จัดงาน “นาวีวิจัย 2022 วิจัย พัฒนา พึ่งพาตนเอง มุ่งสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ”

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เป็นประธานเปิดงาน “นาวีวิจัย 2022 วิจัย พัฒนา พึ่งพาตนเอง มุ่งสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ” ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือตรี สุชาติ นาคมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ

จากนโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกองทัพเรือ ได้กำหนดให้มีการส่งเสริมระบบงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมทางการทหารของกองทัพเรือและรัฐวิสาหกิจในกำกับให้มีประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และทิศทางในการพัฒนาประเทศบนฐานนวัตกรรม โดยนำผลการวิจัยเข้าสู่กระบวนการผลิตไว้ใช้ในราชการอย่างจริงจัง สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ในฐานะที่เป็นหน่วยประสานงานและดำเนินงานโครงการวิจัย จึงได้จัดงาน “นาวีวิจัย 2022” ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศยกย่องเกียรติคุณนักวิจัย นักประดิษฐ์และคณะทำงาน ที่สร้างผลงานวิจัยและผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์กับกองทัพเรือ รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ทั้งของกองทัพเรือ เหล่าทัพ และหน่วยงานวิจัยจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทราบถึงทิศทางการวิจัยของกองทัพเรือในอนาคตที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ และเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการของกองทัพเรือมีความสนใจการดำเนินการวิจัยกันมากขึ้น อันจะเป็นการนำพาไปสู่การวิจัยเพื่อพึ่งพาตนเองต่อไป

ทั้งนี้ ภายในงานที่จัดให้มีขึ้นในวันนี้ ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลประกาศยกย่องเกียรติคุณนักวิจัยของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบรางวัลแก่ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 6 ผลงาน จากผลงานทั้งสิ้น 14 ผลงาน  ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

ผลงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารด้านยุทโธปกรณ์ จำนวน 2 ผลงาน ได้รับรางวัลดีเด่นทั้ง 2 ผลงาน ได้แก่

– โครงการวิจัยระบบอากาศยานไร้คนขับเพื่อการลาดตระเวนทางทะเล (Maritime Aerial Reconnaissance Craft Unmanned System : MARCUS)

– โครงการวิจัยระบบป้องกันเพรียงในท่อนำน้ำทะเลสำหรับเรือในกองทัพเรือ

ผลงานวิจัยด้านสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 6 ผลงาน ได้รับรางวัลดีเด่น 2 ผลงาน ได้แก่

– การวัดความดันในช่องท้องโดยใช้นวัตกรรม IAH Pinklao

– Puncture Site Safety First (ล็อคกดตรงจุด หยุดเลือดออก)

ผลงานด้านหลักการ ทั้งหมด 6 ผลงาน ได้รับรางวัลดีเด่น 2 ผลงาน ได้แก่

– แอปพลิเคชันแนวทางและการบันทึกการช่วยฟื้นคืนชีพ (Application Guideline and Recorded CPR)

– ระบบแสดงผลท่อทางของเรือโดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัยของภาครัฐอื่น ๆ ได้แก่ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.) ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ (ศวอ.ทอ.) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ องค์การมหาชน (สทป.) รวมทั้งผลงานวิจัยของภาคเอกชนที่น่าสนใจอีกหลายบริษัท ผลงานที่นำมาจัดแสดง เช่น โครงการเรือไฟฟ้าแบบสะเทินน้ำสะเทินบก (EV Amphibious Boat) โครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง 3 (Next-Generation of OPV) หุ่นยนต์ EOD โครงการวิจัยฯ กล้องเฝ้าตรวจและลาดตระเวน M – CAP และผลงานวิจัยอากาศยานไร้นักบินเพื่อการลาดตระเวนทางทะเล ในแบบต่าง ๆ

ทั้งนี้ยังมีโครงการวิจัยนำร่อง 2 โครงการ ที่ดำเนินการภายใต้ศูนย์วิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางทหารพื้นที่ Defense related industry research zone เพื่อรองรับโครงการสำคัญในแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) คือ โครงการเครื่องบินทะเล และการวิจัยวิศวกรรมวัสดุทางทะเล โดยคณะนักวิจัยของ ทร. ได้วิจัยและพัฒนาจนนำไปสู่การใช้งานตามแนวคิดในการจัดงานคือ “นาวีวิจัย 2022 วิจัย พัฒนา พึ่งพาตนเอง มุ่งสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 954 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน