มทรส. ปรับ “ตลาดราชมงคล” กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ควบคู่เสริมการเรียนการสอนนักศึกษาสู่มืออาชีพ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 926 ครั้ง

นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทรส.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการตลาดราชมงคล เปิดเผยว่า มทรส.ได้มีการจัดตั้ง “ตลาดราชมงคล” บริเวณริมถนนสายเอเชีย ทางขาเข้ากรุงเทพมหานคร ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ปี 2529 เป็นต้นมา และเพื่อให้มีการพัฒนาตลาดราชมงคลให้มีประสิทธิภาพสนองตอบความต้องการของชุมชน ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย จึงมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการตลาดราชมงคล” โดยมี นายวัลลภ มานะธัญญา เป็นประธาน ศ.(พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นที่ปรึกษา พร้อมคณะกรรมการผู้มีประสบการณ์ร่วม

โดยกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 5 ประการคือ กระตุ้นระบบเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน นำทรัพยากรและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมาบริหารจัดการเพื่อขอให้เกิดรายได้ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มหาวิทยาลัยเข้าไปสนับสนุนได้มีตลาดรองรับ และจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติให้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพในอนาคต พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย และมีกิจกรรมที่ดำเนินการ ประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทางการเกษตร การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าชุมชน ศูนย์การเรียนรู้สำหรับการแสดงสัตว์น้ำประจำท้องถิ่นและสัตว์น้ำหายากในลุ่มแม่น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือลุ่มแม่น้ำภาคกลางตอนบน ทั้งนี้ ในปัจจุบันได้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่มีคุณภาพที่หลากหลายอยู่แล้ว โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคทางการเกษตร อาทิ กุ้งแม่น้ำสดๆ ปลาน้ำจืด และผลิตภัณฑ์ของชุมชน และของ มทรส.เองด้วย พร้อมมีห้องอาหาร บรรยากาศดี มีคุณภาพในราคาที่ย่อมเยาด้วย

นายวัลลภ มานะธัญญา ประธานคณะกรรมการ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการได้มีการแต่งตั้ง “ผู้จัดการตลาด” เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการเป็นการเฉพาะ ซึ่งคาดว่าจะสามารถร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาต่อยอดการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรให้ดียิ่งขึ้น และจะสามารถส่งเสริมการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ผ่านเส้นทางสายเอเชียหรือผู้สนใจ ได้แวะเที่ยวชม ช็อป ซื้อสินค้า และชิมอาหารรสอร่อย โดยเฉพาะกุ้งแม่น้ำสดๆ ปลาแม่น้ำฯลฯได้ทุกวัน มทรส.รับประกันคุณภาพ และประการสำคัญจะเป็นการช่วยให้ชุมชนมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติก็จะมีรายได้เพิ่มช่วยเหลือผู้ปกครองและลดภาระของผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่งด้วย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 926 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน