“บ้านปู” รับโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” ในฐานะองค์กรที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 142 ครั้ง

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยนายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร (ที่ 3 จากซ้าย) เข้ารับโล่เกียรติยศ องค์กรคนดี จาก ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา (ที่ 3 จากขวา) ณ ห้องประชุม อาคารรัฐสภา ทั้งนี้ งานมอบโล่เกียรติยศ องค์กรคนดี จัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และคณะทำงานคนดี สังคมดี ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่บริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในสังคมในฐานะองค์กรคนดี

บ้านปู ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่มุ่งสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับปณิธานในการดำเนินธุรกิจที่ว่า “อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” พร้อมนำแนวปฏิบัติสากลอย่าง ESG (Environmental, Social and Governance: ESG) มาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าและความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 142 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

แสดง
ซ่อน