ทร. จัดพิธีสวนสนาม เพื่อเป็นเกียรติ ผบ.ทร. ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 786 ครั้ง

กองทัพเรือ จัดพิธีสวนสนามทางบก เพื่อเป็นเกียรติแก่ พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เป็นประธานในพิธีสวนสนามทางบก ซึ่งกองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารเรือ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยมี พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ผบ.นย.) พล.ร.ต.สรวุท ชวนะ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) และกำลังพลในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

จากนั้น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้กล่าวรายงานตนแล้วเรียนเชิญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศแล้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้เรียนเชิญผู้บัญชาการทหารเรือ ไปยังปะรำพิธีฯ ในการนี้ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้กล่าวเทิดเกียรติ และมอบของที่ระลึกแก่ ผู้บัญชาการทหารเรือ

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวชื่นชมกำลังพลในพื้นที่ โดยมีใจความสำคัญว่า “หน่วยของกองทัพเรือที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สัตหีบแห่งนี้ นับได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญ ในการขับเคลื่อนภารกิจของกองทัพเรือทั้งในด้านการรักษาเอกราช อธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติ สนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และช่วยเหลือประชาชนทั้งในยามสงบและยามเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจตามที่รัฐบาลมอบหมาย โดยมีการบูรณาการการปฏิบัติ ทั้งกำลังรบยุทธบริการ และส่วนการศึกษา โดยในรอบปีที่ผ่านมา หน่วยงานในพื้นที่นี้ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน บรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เปิดโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยกว่า 700 เตียง ร่วมแก้ไขปัญหาน้ำมันที่รั่วไหลลงสู่ทะเลด้วยการส่งกำลังพล และยุทโธปกรณ์สนับสนุนการขจัดคราบน้ำมันบริเวณหาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง เปิดธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน รวมถึงดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเพื่อพัฒนาชุมชน บำเพ็ญประโยชน์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน โดยทุกหน่วยงาน ณ ที่นี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของหน่วย ความมุ่งมั่น และตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยมของกำลังพลทุกนาย”

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่นายทหารชั้นยศนายพลเรือ ที่ครบเกษียณอายุราชการ รวมถึง พล.ร.อ.มนัสวี บูรณพงศ์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม จากนั้นเป็นการแสดงโดดร่ม พิธีเชิญธงลง และพิธีย่ำพระสุริย์ศรี

ต่อมาในเวลา 18.40 น. ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ตรวจพลสวนสนามทางบก ซึ่งจัดกำลังสวนสนาม ประกอบด้วย กำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์จากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เข้าร่วมในการสวนสนาม

ก่อนหน้านี้ ในช่วงเช้า ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เดินทางไปเยี่ยมอำลาหน่วยกองทัพเรือ ในพื้นที่สัตหีบ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ บนเรือหลวงนเรศวร โดยมี พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ จากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ในพื้นที่สัตหีบ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งจัดให้มีพิธีเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารเรือ

ในโอกาสนี้ กองเรือยุทธการ ได้จัดเรือหลวงปิ่นเกล้ายิงสลุตเพื่อเป็นเกียรติ จำนวน 19 นัด จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ลงจากเรือหลวงนเรศวร ไปยังเรือ ต.112 เพื่อตรวจพลสวนสนามทางเรือ ณ ท่าเรือแหลมเทียนฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 55 พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ได้มุ่งเน้นการพัฒนากองทัพเรือ ให้ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ด้วยนโยบายที่มุ่งเน้นให้กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ มีความจงรักภักดี ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น นำพากองทัพเรือให้เจริญก้าวหน้า โดยเน้นความสามัคคีปรองดอง เป็นพี่เป็นน้อง ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วย ต้องดูแลหน่วยและสวัสดิการ กำลังพลชั้นผู้น้อย ซึ่งนับได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้กองทัพเรือไปถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการตามเจตนารมณ์ของ พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ที่ว่า “รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 786 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน