ปลัดกระทรวงยุติธรรม มอบนโยบายและแนวทางการปฎิบัติงานผู้บริหารงานราชทัณฑ์ทั่วประเทศ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1144 ครั้ง

ปลัดกระทรวงยุติธรรม ถวายสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 รับการเคารพจากกองเกียรติยศ กรมราชทัณฑ์ พร้อมตรวจแถวกองเกียรติยศฯ

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.65 เวลา 09.00 น. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารงานราชทัณฑ์ทั่วประเทศ พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมี นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายณรงค์ จุ้ยเส่ย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ ผู้บัญชาการเรือนจำ / ผู้อำนวยการทัณฑสถานทั่วประเทศ ร่วมประชุม ณ ห้องสัมมนา ชั้น 3 กรมราชทัณฑ์

โดยนางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “นโยบายที่จะมอบนั้นมีความสอดคล้องกับกระบวนการยุติธรรม นโยบายของกระทรวงยุติธรรม และสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ภารกิจของกรมราชทัณฑ์ ที่มีเจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานราชทัณฑ์เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนภารกิจงานของกรมราชทัณฑ์ โดยอยากเน้นย้ำภารกิจงานที่ต้องทำหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลผู้ต้องขัง ด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างมีมาตรฐาน ภายใต้กรอบของกฎหมาย และวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นหลักพื้นฐาน เพื่อให้ผู้ต้องขังปรับพฤตินิสัยต่างๆ กลับมาเป็นคนดีคืนสู่สังคม พร้อมกันนี้ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาทิศทางงานราชทัณฑ์ให้ก้าวไปสู่กรมราชทัณฑ์ที่ทันสมัย ตามทิศทางของกฎหมายให้ทัน เพราะกรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมาย”

“ขอให้ยึดมั่นหลักปฏิบัติตนในการทำงาน 1. ความรู้ความสามารถ คือ ต้องเพิ่มพูนองค์ความรู้ความสามารถในงาน ในหน้าที่ของตน 2. กฎระเบียบ คือ สามารถปฏิบัติได้ตามกฎหมาย กฎระเบียบได้อย่างถูกต้อง 3. ความรวดเร็ว คือ ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว เพราะความล่าช้าคือความอยุติธรรมอย่างหนึ่ง 4. รื่นรมย์ คือ การทำให้เป็นองค์กรแห่งความสุข จะทำให้เกิดขวัญกำลังใจที่ดีในการทำงาน พร้อมขอบคุณและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านขอให้ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ตามแนวทางที่ได้ให้ไว้นี้” ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าว

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1144 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน