นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 มอบนโยบายวิทยาลัยในสังกัด

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 633 ครั้ง

นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำทีมผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5, นายศรายุทธ ทองอุทัย และ นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป รองผู้อำนวยการสถาบัน, นางกัณคริษฐา แสวงกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน, และ นางสุนารี ขุนณรงค์ ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต ลงพื้นที่วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ภายใต้โครงการประชุมสัมมาทิฐิสัญจร กิจกรรมนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา (จังหวัดเพชรบุรี)

ซึ่งในเวลา 09.00 น. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี โดยมี นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ และมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชาและครูผู้สอน เข้าร่วมประชุม ต่อมาเวลา 13.30 น. เข้าตรวจเยี่ยม วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี โดยมี นายประมุข ติฐิโต รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ และมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชาและครูผู้สอน เข้าร่วมประชุม 

สำหรับจุดประสงค์การเข้าเยี่ยมวิทยาลัยในสังกัดทั้ง 2 แห่ง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา และอาจารย์ผู้สอน โดยให้ผู้แทนแต่ละสาขาวิชานำเสนอจุดเด่นและปัญหา อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งเยี่ยมชมอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมถึงได้พูดคุยกับนักเรียน นักศึกษา

ทั้งนี้ นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ได้รับฟังจุดเด่นของแต่ละสาขาวิชา รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน ปัญหา อุปสรรคของทุกสาขาวิชา และได้แนะนำการทำงานให้ประสบความสำเร็จควรมีทัศนคติและแนวคิดเชิงบวกเพื่อให้การทำงานภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดที่มีให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งต้องอาศัย ความรู้ความเชี่ยวชาญของคุณครูที่มี ร่วมกับ หลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติ การสร้างนวัตกรรมแนวคิดใหม่ๆ “คนที่ทำงานสำเร็จจะไม่หาเหตุผลของความล้มเหลว แต่จะหาเหตุผลของความสำเร็จ” พร้อมกับแนะนำให้รักษาสุขภาพควบคู่กับการรักษามิตรภาพ เพื่อเกิดความสำเร็จในภาพรวมทั้งนักศึกษา ครู วิทยาลัยการและสังคมฯ ร่วมกัน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 633 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน